Danh sách thi một số học phần chung Học kỳ I 2016-2017 - 10/12/2016
Lịch thi và danh sách phòng thi CLC QH.2016 - 26/08/2016
Danh sách sinh viên tham gia kì thi phụ các môn Lí luận chính trị học kì 2 năm học 2015-2016 - 16/08/2016
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2015-2016 - 02/08/2016
Kế hoạch tổ chức các kỳ thi và cấp Giấy Chứng nhận xác định chuẩn đầu ra bậc 5 cho sinh viên từ khóa QH.2012 trở đi theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - 26/11/2014
Danh sách phòng thi - Hướng dẫn Quy trình làm bài thi - Dạng thức đề thi Đánh giá năng lực 2014 - 30/09/2014
Kế hoạch và danh sách phòng thi tin học cơ sở ngày 23/03/2014 - 20/03/2014
Lịch thi các môn Lý luận chính trị, Lôgic học học kì 1 năm học 2013-2014 - 21/11/2013
Lịch thi các môn chung học kỳ II năm học 2012-2013 - 06/04/2013
Danh sách sinh viên dự thi xét miễn học môn Tin học cơ sở Học kỳ II năm học 2012-2013 - 14/03/2013
Danh sách thi hết học phần B2 các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng trung, Nhật, Thái, Tây Ban Nha cho sv 09 CLC - 25/01/2013
Lịch thi HK I 2012 - 2013 (cập nhật 06.12.2012) - 13/12/2012
Danh sách kì thi xếp lớp nhiệm vụ chiến lược ngày 12/09/2012 - 11/09/2012
Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2011-2012 - 29/08/2012
Lịch, sơ đồ bố trí phòng thi hết môn chung HK II năm học 2011 - 2012 - 10/04/2012
Danh sách thi môn tâm lý học đại cương (12.12.2011) - 12/12/2011
Lịch thi môn chung năm học 2011-2012 - 12/05/2011

Các tin cập nhật ngày: