Giới thiệu đơn vị

Tên Khoa: Khoa ngôn ngữ và văn hóa Nga
Địa chỉ: Tầng 5 - Khu giảng đường B2 – ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Điện thoại: 04-3754 9561
E mail:  thuhuyenkn@yahoo.com            
 
Trưởng khoa: TS. Đinh Thị Thu Huyền 
Điện thoại: 04-3754 9561 / 0915789983
Email: thuhuyenkn@yahoo.com   
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
+ Ban chủ nhiệm Khoa:
      TS. Đinh Thị  Thu Huyền - Trưởng Khoa - phụ trách chung
      TS. Trịnh Thị Phan Anh - Phó Trưởng Khoa - phụ trách công tác Đào tạo và NCKH
+ Các Bộ môn trực thuộc Khoa bao gồm:
Tiếng Nga 1, Tiếng Nga 2, Tiếng Nga 3, Ngôn ngữ Nga, Văn học – Đất nước học, Dịch, Phương pháp giảng dạy tiếng Nga.

NHÂN SỰ THAM GIA GIẢNG DẠY TẠI KHOA NN & VH NGA

STT

HỌ TÊN

GHI CHÚ

BỘ MÔN TIẾNG NGA 1 (giảng dạy các môn 1A, 1B, 2A, 2B)

1

Nguyễn T.Thanh

Chủ nhiệm Bộ môn, Phó Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Mạnh

Hải

Bí thư Chi đoàn GV, Trợ lý khoa học SV

3

Nguyễn Ngọc

Anh

Cố vấn học tập

BỘ MÔN TIẾNG NGA 2

(giảng dạy các môn 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C; Địa lý đại cương; Du lịch)

4

Lưu Thị Nam

Phụ trách bộ môn

5

Lê An

Na

 

6

Ngô Thị

Quyên

 

7

Nguyễn T. Hương

Lan

 

8

Vũ Thị

Chín

Cố vấn học tập

9

Nguyễn Quý

Mão

 

10

Hoàng Thị

Hằng

 

11

Nguyễn Văn

Hòa

 

12

Phạm Dương Hồng

Ngọc

 

BỘ MÔN GIÁO HỌC PHÁP

13

Ngô Thị Minh

Thu

 

BỘ MÔN DỊCH

14

Trịnh Thị Phan

Anh

Phó Trưởng Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn, Cố vấn học tập

15

Lưu Bá

Minh

 

16

Nguyễn T. Thanh

Nga

 

17

Lê Quỳnh

Nga

 

BỘ MÔN LÝ THUYẾT TIẾNG

18

Đinh Thị Thu

Huyền

Trưởng Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn, Bí thư Chi bộ

19

Nguyễn Huy

Thịnh

 

BỘ MÔN VĂN HỌC - ĐẤT NƯỚC HỌC

(giảng dạy các môn Văn học, Đất nước học, Giao tiếp liên văn hóa)

20

Mai Thị Vân

Anh

Phụ trách Bộ môn; Trợ lý NCKHK GV

21

Lê Đức

Thụ

 

22

Nguyễn Thị

 

23

Tô Thị Ngân

Anh

đi Nga cùng gia đình đến 2018

GIÁO VỤ KHOA

24

Vũ Thị Thanh

Tổ trưởng, Chủ tịch Công đoàn

25

Phạm Thanh

Thủy