Giới thiệu đơn vị

Tên Khoa: KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP

Địa chỉ:  Khu Công trình Khoa Pháp, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Điện thoại:  04 66 80 77 59  

E mail:             

TRƯỞNG KHOA:

Phụ Trách khoa: PGS.TS Đinh Hồng Vân

Điện thoại: 04 37 54 95 60  - 0912370658

Địa điểm: Công trình khoa Pháp - Trường ĐHNN - ĐHQGHN

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

Tổng số cán bộ

52

 

 

 

 

Biên chế:

42

Cán bộ nam:

13

Phó Giáo sư

6

Hợp đồng:

10

Cán bộ nữ:

41

Tiến sĩ

10

Giảng viên chính

9

 

 

Thạc sĩ

28

Giảng viên

41

 

 

Cử nhân

8

Chuyên viên

2

 

 

Đi học TS  Pháp +Bỉ

9

BAN CHỦ NHIỆM

1. PGS.TS. Đinh Hồng Vân - Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa

2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lưu Ly – Phó Trưởng khoa phụ trách công tác sinh viên, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, cơ sở vật chất và khai thác các dự án quốc tế.

 

VĂN PHÒNG

1. Nguyễn Thị Thanh Vân

2. Phạm Trường Xuân

Download xem chi tiết tại đây