Giới thiệu đơn vị

Tên Khoa:

Tiếng Việt: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

Tiếng Anh: FACULTY OF ORIENTAL LANGUAGES AND CULTURES

Địa chỉ:  Tầng 2- Nhà A4 – Trường ĐHNN – ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN

Điện thoại: 84-4-3754- 8874 (308)

E mail: phuongdongbungsang@googlegroups.com

 
BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng Khoa: TS. Đào Thị Nga My

Điện thoại: 04-66860320

Email: ngamydt@vnu.edu.vn/ daongamy@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 4, Tầng 2, Nhà A4 – Trường ĐHNN

 

Phó Trưởng Khoa: ThS. Thân Thị Kim Tuyến (Phụ trách học vụ và công tác HSSV)

Địa chỉ: Phòng 7, Tầng 2, Nhà A4 – Trường ĐHNN

Email: kimtuyen2002@gmail.com

Phó Trưởng Khoa: TS. Trần Kiều Huế (Phụ trách NCKH và đào tạo)

Địa chỉ: Phòng 7, Tầng 2, Nhà A4 – Trường ĐHNN

Email: kieuhue@gmail.com

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
  
+ Các Bộ môn trực thuộc Khoa:
☆   Bộ môn dịch tiếng Nhật (giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực biên – phiên dịch, ngôn ngữ chuyên ngành)
☆    Bộ môn Ngôn ngữ học Nhật Bản (giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực ngôn ngữ học Nhật Bản và Nhật Bản học)
☆   Bộ môn Tiếng Nhật (giảng dạy, nghiên cứu về 4 kỹ năng ngôn ngữ )
☆   Bộ môn phương pháp giảng dạy tiếng Nhật (giảng dạy, nghiên cứu về giáo học pháp tiếng Nhật)
☆   Bộ môn tiếng Ả rập
 
Chi tiết về cán bộ, giảng viên
  ☆   51 cán bộ giảng viên (41 giảng viên tiếng Nhật, 10 giảng viên tiếng Ả rập, 2 cán bộ văn phòng,). Ngoài ra còn có 2 giảng viên người Nhật (Tính đến tháng 9 năm 2015)
Trong đó có:    

+ 3 giảng viên có trình độ tiến sỹ

+ 33 giảng viên có trình độ thạc sỹ

+ 7 giảng viên đang tham gia khoá đào tạo tiến sỹ trong và ngoài nước

+ 8 giảng viên đang tham gia khóa học thạc sỹ trong và ngoài nước

+ 100% giảng viên đã được đào tạo tại Nhật Bản (ngắn hạn và dài hạn)

+ 90% giảng viên bộ môn tiếng Ả rập đã được đào tạo tại Ả rập (1 năm)

 
BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH GIẢNG VIÊN