Giới thiệu đơn vị

Tên Khoa: NN & VH Đức
Địa chỉtầng 2 Nhà A3
Điện thoại: 04 37549558  -  Fax:04.37548056
E mail: vpkptay@gmail.com

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
+ Ban chủ nhiệm Khoa:
Trưởng khoa: TS. Lê Hoài Ân

+ Điện thoại: 04 63273605

+ Di động: 0125 26 09 098

+ Địa chỉ: phòng 206 tầng 2 Nhà A3

+ Email: hoaianle03@googlemail.com

 
 
 
Phó Trưởng khoa: ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh
+ Địa chỉ: Phòng 202 tầng 2 Nhà A3
+ Điện thoại: 0903225477
 
 

Các Bộ môn trực thuộc Khoa: Khoa có 4 bộ môn là Bộ môn Tiếng Đức 1, Bộ môn Tiếng Đức 2, Bộ môn Văn hóa và Ngôn ngữ học Đức, Bộ môn Dịch và Phương pháp giảng dạy Tiếng Đức. 

Tổng số cán bộ: 19 cán bộ giảng dạy, trong đó gồm 17 giảng viên trong nước và 02 giảng viên nước ngoài (01 giảng viên của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức/ DAAD và 01 giảng viên của Quỹ Robert Bosch), 02 chuyên viên văn phòng.

Chi tiết về giảng viên: 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh/ Học vị

Ghi chú

Nam

Nữ

Bộ môn Tiếng Đức 1

1

Lê Thị Bích Hằng

 

1986

ThS.

Trưởng Bộ môn

2

Bùi Linh Hà

 

1991

ThS.

 

3

Nguyễn Lan Anh

 

1990

ThS.

Chưa nhận bằng

4

Bùi Minh Trang

 

1991

CN

Đang học cao học

5

Vũ Thị Thu An

 

1991

CN

Đang học cao học

6

Nguyễn Mai Trà My

 

1989

CN

 

7

Hồ Thị Bảo Vân

 

1992

CN

Đang học cao học

Bộ môn Tiếng Đức 2

1

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

 

1984

ThS.

Trưởng Bộ môn

2

Trần Thị Hạnh

 

1979

ThS.

 

3

Trần Thị Thu Trang

 

1979

ThS.

 

4

Nguyễn Quốc Việt

1981

 

ThS.

 

Bộ môn Ngôn ngữ & Văn hóa Đức

1

Hoàng Thị Thanh Bình

 

1977

ThS.

Trưởng Bộ môn

2

Lê Tuyết Nga

 

1961

TS.

 

3

Tạ Thị Hồng Hạnh

 

1977

ThS.

Phó Trưởng khoa

4

Doerte Luetvogt

 

1968

TS.

Giảng viên DAAD, giảng viên vụ việc

5

Hannah von Bloh

 

1982

NCS.

Giảng viên của Quỹ Robert Bosch, giảng viên vụ việc

Bộ môn Dịch & Phương pháp giảng dạy Tiếng Đức

1

Lê Thị Bích Thủy

 

1978

ThS.

Trưởng Bộ môn

2

Nguyễn Huy Đức

1984

 

ThS.

NCS ở Đức, dự kiến về Việt Nam vào tháng 2.2017

3

Lê Hoài Ân

1968

 

TS.

Trưởng khoa

 

 

Bảng tổng hợp nhân sự

 

STT

Chức danh/ Học vị

Số lượng

Ghi chú

1

Giáo sư

0

 

2

Phó Giáo sư - Tiến sỹ

0

 

3

Tiến sỹ

03

Tính cả 01 TS. là chuyên gia Đức

4

Thạc sỹ

11

 

5

Nghiên cứu sinh

01

01 NCS người Đức

6

Cử nhân

04

03 đang học cao học trong nước