Giới thiệu đơn vị

Tên khoa: Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh

Địa chỉ: Phòng 514-515-516-517 B2, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Điện thoại: 04 66808713

Website: www.flce.ulis.vnu.edu.vn

 

Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa:

Trưởng Khoa: TS. Đỗ Thị Thanh Hà

Địa chỉ: P514, B2, ĐHNN-ĐHQGHN

ĐT: 0904762802

Email: hadtt@vnu.edu.vn

Phó trưởng Khoa: TS. Hoàng Thị Hạnh

Địa chỉ: P515, B2, ĐHNN-ĐHQGHN

ĐT: 0905598994

Email: hanhcm76@gmail.com

Văn phòng khoa: Ths. Đào Thu Hằng

Địa chỉ: P517B2, ĐHNN-ĐHQGHN

ĐT: 0983111468

Email: hangdt@vnu.edu.vn

 

Các bộ môn trực thuộc khoa:

Đất nước học

Ngôn ngữ học Anh

Văn học-Giao tiếp văn hóa