Giới thiệu đơn vị

Trưởng khoa:         ThS. Vũ Thúy Quỳnh        

 

Địa chỉ              :           P.305 nhà A1 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Điện thoại cơ quan:        04 37548874 (312)
Di động              :          0912185447                  
Email                :           vthquynh@vnu.edu.vn hoặc vthquynhbkk@yahoo.com.sg
Website            :           http://www.ulis.vnu.edu.vn
 
 
Phó Trưởng khoa:  Th.s. Nguyễn Bích Ngọc            
                         Địa chỉ: P.306 nhà A1 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
                         Điện thoại cơ quan: 04 37548874 (313)                    
                         Tel: 04 85875406
                         Email: ngoctun@gmail.com       
 
Cán bộ chuyên viên:
 

Số TT

Tên cán bộ

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1

TS. Trần Thị Thu Hiền

P. 307 nhà A1

0983352963

hienesp@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Văn Sơn

P. 307 nhà A1

0974936666

mountain.ulis@gmail.com

3

ThS. Vũ Huy Tâm

P. 307 nhà A1

0989383755

vuhuytam.ulis@gmail.com

4

ThS. Vũ Thu Ngọc

P. 308 nhà A1

01232226888

thungoc70@yahoo.com

5

ThS. Nguyễn Hồng Quang

P. 309 nhà A1

0975938888

quangngoc8888@gmail.com

 

PHÂN CÔNG  CÔNG VIỆC

Trưởng khoa:         ThS. Vũ Thúy Quỳnh                     - Phụ trách chung

                                                                                    - Phụ trách công tác Đảng

Phó Trưởng khoa:  ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc         - Phụ trách công tác HSSV

                                                                                    - Phụ trách công tác công đoàn

Phụ trách cơ sở đào tạo tại Hà Nội

 

Người phụ trách

Tên cơ sở

Điện thoại liên hệ

tại Cơ sở

ThS. Nguyễn Hồng Quang

 Cơ sở Giảng đường C1 (Tiếng Trung, tiếng Nhật)

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

 

Nguyễn Văn Sơn

 Cơ sở Giảng đường B2  (Tiếng Anh – VB2)

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

04 62605716

ThS. Vũ Huy Tâm

 Cơ sở Giảng đường A2 (Tiếng Anh – Từ A)

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

04 66862316

 

 

Quản lý liên kết đào tạo  

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc: Thái Bình, Tp. HCM

ThS. Vũ Thu Ngọc:  Viện Khoa học Hàng không, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hải Dương,

ThS. Nguyễn Hồng Quang: Vĩnh Phúc, Quảng Ninh

ThS. Nguyễn Văn Sơn: Lào Cai,  Hải Phòng

ThS. Vũ Huy Tâm: Nam Định

Tiếp nhận cấp phát lại bảng điểm, giấy chứng nhận/ xác nhận tốt nghiệp

ThS. Vũ Thu Ngọc                                  P. 308 nhà A1

Web link thông báo quy trình cấp phát lại, Mẫu đơn xin cấp phát lại

Lưu trữ và cấp phát văn bằng tồn

ThS. Nguyễn Hồng Quang                       P. 309 nhà A1

Lịch cấp phát bằng tốt nghiệp:

Chiều Thứ 2 và chiều thứ Tư hàng tuần (từ 14h00 đến 16h30)       Web link thông báo thủ tục cấp phát văn bằng tồn

Lưu trữ và cấp phát Giấy chứng nhận, bảng điểm bổ túc kiến thức đạt chuẩn đại học chính quy

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc                     P. 306 nhà A1

Lịch cấp phát GCN, Bảng điểm:

Chiều Thứ 2 và chiều thứ Tư hàng tuần (từ 14h00 đến 16h30) Web link thông báo thủ tục cấp phát

Lưu trữ và cấp phát chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A-B-C

ThS. Vũ Huy Tâm                  P. 307 nhà A1

Lịch cấp phát chứng chỉ:

Chiều Thứ 2 và chiều thứ Tư hàng tuần (từ 14h00 đến 16h30)       Web link thông báo thủ tục cấp phát

Công tác hành chính

ThS. Vũ Huy Tâm                                   P. 307 nhà A1