Giới thiệu đơn vị

Tên đơn vị đào tạo: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3754-9958

Website : www.flss.edu.vn

E mail: info@flss.edu.vn

Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thành Văn  

+ Điện thoại: (04) 3754-9958 (máy lẻ : 108)

+ Địa chỉ: Phòng 108

+ Email: van.math.2010@gmail.com

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Giám hiệu:

+ Hiệu Trưởng: PGS. TS Nguyễn Thành Văn

+ Phó Hiệu trưởng: ThS. Trần Thị Thu Nga

+ Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Phú Chiến

+ Phó Hiệu trưởng: ThS. Lại Thị Phương Thảo

Các Tổ Bộ môn trực thuộc Trường

+ Tổ Tự nhiên

+ Tổ Xã hội

+ Tổ Tiếng Anh

+ Tổ Nga – Pháp – Trung – Đức – Nhật

+ Tổ Văn phòng

* Tổng số CB-GV: 73 (gồm 66 giáo viên và 7 cán bộ văn phòng), 22 giáo viên thỉnh giảng

* Chi tiết về giáo viên: Xem file đính kèm

+ Bảng tổng hợp nhân sự (biên chế và hợp đồng lương)

Đội ngũ

Số lượng

Giới tính

Đảng viên

Trình độ chuyên môn

Đang công tác/học tập dài hạn tại nước ngoài

Nam

Nữ

GS PGS

TSKH TS

ThS

ĐH

CĐ  TC

SC

 

CBVC trong biên chế

62

12

50

26

1

5

44

12

 

 

2

HĐ từ 12 tháng trở lên

11

2

9

0

 

 

1

7

1

2

 

Tổng số:

73

14

59

26

1

5

45

19

1

2

2

 

Download xem chi tiết kế hoạch năm học 2015 - 2016 tại đây