Giới thiệu đơn vị

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ : P. 402, 403, 404 Nhà A1- Trường ĐHNN-ĐHQG HN

Điện thoại : 04-6680896

Lãnh đạo đơn vị

Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Tâm

Điện thoại: 04-66808961

Email: tamntm1982@vnu.edu.vn

Phó Giám đốc: Lê Thị Huyền Trang

Điện thoại: 04-66808961

Email : huyentrang.le@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

  • Bảng tổng hợp nhân sự

Đội ngũ

Số lượng

Giới tính

Đảng viên

Trình độ chuyên môn

Nam

Nữ

GS/PGS

TSKH/TS

ThS

CBVC trong biên chế

05

02

03

05

01

02

02

HĐ từ 12 tháng trở lên

01

 

01

 

 

 

01

Tổng số:

 

 

 

 

 

 

 

  • Phân công nhiệm vụ

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị/chức danh

Công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

1

TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

(Giảng viên)

Giám đốc- Quản lý chung

Phụ trách công tác nhân sự, phân công công việc cho cán bộ

Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ theo đề tài đã đăng ký

Tham gia Đào tạo SĐH và ĐH ngành tiếng Anh

2

TS. Lê Thị Huyền Trang

(Giảng viên)

Phó Giám đốc – Phụ trách ĐBCL

Hỗ trợ mảng nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ  

Phụ trách việc tuyển nghiên cứu sinh và sinh viên thực tập phù hợp nhu cầu của Trung tâm

Tham gia Đào tạo ĐH (tại khoa NN&VH Trung Quốc)

3

PGS. TS Lê Văn Canh

(Giảng viên chính)

Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ

Phụ trách Báo cáo Giáo dục Ngoại ngữ thường niên

Hỗ trợ kỹ năng nghiên cứu cho NCS thực tập

Tham gia Đào tạo SĐH tiếng Anh

4

NCS. Nguyễn Việt Hùng

(Chuyên viên)

ĐBCL: Phụ trách công tác Hậu kiểm định, Triển khai các báo cáo kiểm định theo phân công của BGĐ

Cập nhật, hoàn thiện thông tin ĐBCL trên mạng của Trường

Phụ trách NCKH

Phụ trách cơ sở vật chất

5

ThS. Phạm Thị Hằng

(Giảng viên)

ĐBCL: Lấy ý kiến phản hồi của người học bậc ĐH, Triển khai các báo cáo kiểm định theo phân công của BGĐ

Hỗ trợ mảng NC GDNN

Phụ trách hoạt động công đoàn

Tham gia Đào tạo ĐH (tại khoa Tiếng Anh)

6

ThS. Vũ Thị Hoàng Mai

(Giảng viên)

ĐBCL: Lấy ý kiến phản hồi của người học bậc SĐH, Triển khai các báo cáo kiểm định theo phân công của BGĐ

Phụ trách văn thư cho Trung tâm

Hỗ trợ cho sinh viên thực tập

Tham gia Đào tạo ĐH (tại khoa Tiếng Anh)