Giới thiệu Trung tâm Giáo dục quốc tế

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Tên Tiếng Anh:Center for International Education
Tên Tiếng Trung: 國際教育中心
Địa chỉ :  P.106 – nhà A4 - Trường Đại học Ngoại ngữ
Điện thoại : 04-37549556/85871831
Fax: 043-7549556
 
Lãnh đạo đơn vị
                                            
             Giám đốc  : TS. Hoa Ngọc Sơn
             Điện thoại: 04-37549556
             Email :  hoason77@vnu.edu.vn
             Phó Giám đốc :  ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
             Điện thoại: 04-85871831
             Email : nhung.nguyenhong@yahoo.com.vn
 
 
 
Cơ cấu tổ chức
-       Bảng tổng hợp nhân sự

TT

Họ và Tên

Phụ trách công việc

Điện thoại cá nhân

1

Hoa Ngọc Sơn

Phụ trách chung công việc đơn vị

 

2

Lưu Hồng Trang

Chuyên viên, giáo vụ chương trình đào tạo Cử nhân Kinh tế liên kết với ĐH Southern New Hampshire - Mỹ; tổ chức chương trình đào tạo ngắn hạn cho lưu học sinh Phương Tây

0914844905

3

Nguyễn Hồng Quý

Chuyên viên, phụ trách truyền thông, tuyển sinh và tổ chức hoạt động hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa cho sinh viên

Giảng viên chương trình liên kết đào tạo quốc tế (hệ Tiếng Trung)

0903276330

4

Cao Thu Hằng

Chuyên viên, giáo vụ chương trình liên kết với Đài Loan-Trung Quốc và Hàn Quốc và chương trình đào tạo Tiếng Việt dành cho lưu học sinh Trung Quốc

0913060688

5

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên hành chính, quản lý và khai thác dịch vụ tòa nhà ULIS-SUNWAH

0944286668

6

Lê Thị Vinh

Chuyên viên, quản lý và khai thác dịch vụ phòng Thể dục thể hình, Sân bóng đá và Sân tennis Khu liên hợp thể thao

0978657599

7

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Giám đốc, phụ trách chương trình liên kết đào tạo với đại học SNHU (Mỹ)

Hiện đi học Tiến sỹ

tại New Zealand

8

Đào Thị Tuyết Nhung

Giảng viên, giảng dạy môn chuyên ngành Kế toán, Tài chính chương trình liên kết với Mỹ

Hiện đang đi học Tiến sỹ

tại Anh

9

Nguyễn Thu Hà

Chuyên viên, khai thác các dịch vụ Khu liên hợp thể thao Trường Đại học Ngoại ngữ, bao gồm: phòng tập GYM, Sân bóng đá, Sân tennis và dịch vụ giải khát

0965587479

10

Vũ Minh Hạnh

Chuyên viên, giáo vụ chương trình Cử nhân Kinh tế - Quản lý liên kết đào tạo với ĐH Picardie Jules Verne, Pháp

0988988545

 

Chức năng:

Trung tâm Giáo dục Quốc tế có chức năng tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm đạt các chuẩn đầu ra; bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, đào tạo và cấp chứng chỉ cho người nước ngoài có nhu cầu tham gia các chương trình đào tạo của nhà trường; cung cấp các dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

Nhiệm vụ:

1. Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo liên kết quốc tế của nhà trường;

2. Tuyển sinh sinh viên quốc tế học Cử nhân các ngành ngoại ngữ hiện có của nhà trường và Cử nhân liên kết quốc tế do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng.

3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế;

4. Tổ chức và triển khai đào tạo, quản lý quá trình đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế; Quản lý và tổ chức sát hạch, kiểm tra đánh giá cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế.

5. Hợp tác với cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tổ chức đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ.

6.  Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường, các bên liên quan thực hiện được giao.

7. Cung cấp các dịch vụ, tạo nguồn thu từ cơ sở vật chất hiện có của nhà trường.

8. Trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng có thể điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục quốc tế cho phù hợp với tình hình thực tế.