Giới thiệu đơn vị

Địa chỉ : Phòng 302 và 303 Nhà A1 Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Điện thoại : 04 66867316

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng : PGS.TS Trịnh Đức Thái

Điện thoại: 0916497070

Email : trinhducthai2002@yahoo.com

 

Phó trưởng phòng : ThS Dương Quỳnh Hoa

Điện thoại: 0903217876

Email : quynhhoadhnn@gmail.com

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bảng tổng hợp nhân sự

 

Số

Giới tính

Đảng

Chức danh

Trình độ chuyên môn đào tạo

 

lượng

Nam

Nữ

viên

GS

PGS

TSKH

TS

Th.S

ĐH

TC

Còn lại

 

CB trong BC

 

7

1

6

6

 

 

 

1

4

2

 

 

 

CBHĐ từ 12 tháng trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBHĐ dưới 12 tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

7

1

6

6

 

 

 

1

4

2

 

 

 

Phân công chuyên môn nghiệp vụ

TT

NGƯỜI THỰC HIỆN

NỘI DUNG

1

PGS.TS Trịnh Đức Thái

Trưởng phòng

(Giảng viên)

1.1. Lãnh đạo công việc chung của Phòng.

1.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng về cơ cấu tổ chức của Nhà trường và của các đơn vị.

1.3. Tham mưu về công tác cán bộ: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều chuyển, cử cán bộ đi học tập, công tác trong và ngoài nước, chế độ chính sách đối với CBVC, chính sách quân nhân, quân sự đia phương...

1.4. Tham mưu công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy của Nhà trường.

1.5. Tham mưu công tác Thi đua- Khen thưởng, kỷ luât.

1.6. Các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

2

ThS. Dương Quỳnh Hoa

Phó trưởng phòng

(Giảng viên)

2.1. Thực hiện các công việc do Trưởng phòng ủy quyền.

2.2. Cùng Trưởng phòng quản lý, chỉ đạo công việc của Phòng.

2.3. Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị đào tạo, các phòng chức năng lập kế hoạch định biên và tiến hành tuyển chọn cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy và nhân viên phục vụ làm việc theo chế độ hợp đồng cho các đơn vị.

2.4. Quản lý và phụ trách việc ký hợp đồng lao động đối với CBVC.

2.5. Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.

2.6. Các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

 3

ThS. Trần Hoa Anh

(Chuyên viên)

3.1. Phụ trách tuyển dụng và quản lý viên chức sau tuyển dụng.

3.2. Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC.

3.3. Phụ trách công tác thăng hạng viên chức.

3.4. Phụ trách chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

3.5. Các công việc khác do Trưởng phòng giao.

4

Dương Mỹ Hạnh

(Chuyên viên)

4.1. Phụ trách chế độ nâng bậc lương, tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, điều chỉnh lương cho CB hợp đồng và các chế độ phụ cấp.

4.2. Nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ công chức, viên chức

4.3. Bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với nhà giáo được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư hoặc giáo sư.

4.4. Phụ trách chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt HĐLV, HĐLĐ, ốm đau, tử tuất, chế độ một lần.

4.5. Kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu.

4.6. Chốt sổ và xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN đối với CBCCVC

4.7. Các công việc khác do Trưởng phòng giao.

5

ThS. Phạm Thị Minh Trang

(Chuyên viên)

5.1. Phụ trách việc báo tăng, giảm BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

5.2. Làm các thủ tục cấp sổ BHXH, BHYT cho người lao động

5.3. Giải quyết chế độ thai sản, nghỉ dưỡng sức sau sinh.

5.4. Các công việc khác do Trưởng phòng giao.

6

ThS. Dương Mai Nga

(Chuyên viên)

6.1. Theo dõi và làm thủ tục cho cán bộ đi học tập trong và ngoài nước.

6.2. Công tác thống kê

6.3. Công tác văn thư, lưu trữ

6.4. Soạn thảo và ban hành các văn bản liên quan đến công tác TCCB.

6.5. Các công việc khác do Trưởng phòng giao.

7

Nguyễn Thị Hải Yến

             (Chuyên viên)

7.1 Phụ trách công tác văn phòng Đảng ủy.