Giới thiệu P. Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo ở bậc đại học chính quy, Trung học Phổ thông Chuyên ngoại ngữ (THPT CNN) của Trường.

Địa chỉ : Tầng 1 Nhà A1 (gồm các phòng: 105, 107, 108, 109)

Điện thoại : 04-22411728, 04-22411405, 04-37548137, 04-37548111

Lãnh đạo đơn vị

Trưởng phòng : Hà Lê Kim Anh

Điện thoại: 04-37548111                        

Email : kimanhoi@vnu.edu.vn

Phó trưởng phòng :  Nguyễn Thúy Lan

Điện thoại: 04-66808741

Email : lanthuy.nguyen@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

 • Bảng tổng hợp nhân sự

 

Số lượng

Giới tính

Đảng viên

Trình độ đào tạo chuyên môn

 

 

Nam

Nữ

TSKH

TS

ThS

CBVC trong biên chế

8

4

4

7

 

1

8

CBHĐ từ 12 tháng trở lên

 

 

 

 

 

 

 

CBHĐ dưới 12 tháng

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

8

4

4

7

 

1

8

 

 

 • Tổ chức đào tạo và quản lý các chương trình đào tạo chính quy, bằng kép, ngành kép, CLC: Kế hoạch khóa học, Kế hoạch năm học, TKB, lịch thi, quản lý học vụ.
 • Quản lý công tác xây dựng giờ kế hoạch, thống kê giờ thừa.
 • Phụ trách công tác xét học vụ, xét tốt nghiệp.
 • Quản lý công tác tổ chức đào tạo các môn học cần mời giảng viên ngoài trường.
 • Quản lý công tác thực tập nghiệp vụ.
 • Phần mềm quản lý đào tạo.

Phân công nhiệm vụ

STT

Cán bộ, công chức

(Họ tên, chức danh, chức vụ)

Nhiệm vụ chính

 

1

Hà Lê Kim Anh

 1. Lãnh đạo chỉ đạo chung công việc của Phòng.
 2. Phụ trách công tác xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo.
 3. Phụ trách công tác giáo trình, tài liệu tham khảo, đề cương môn học, bài giảng điện tử.
 4. Phụ trách công tác xét tốt nghiệp, cấp phát và quản lý văn bằng.
 5. Phụ trách công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN
 6. Xây dựng và quản lý các đề án, dự án theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 7. Các công tác khác do Hiệu trưởng giao

2

Nguyễn Thúy Lan

 1. Phụ trách công tác xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo, chỉ đạo công tác học vụ.
 2. Phụ trách công tác thực tập nghiệp vụ.
 3. Phụ trách công tác đào tạo bằng kép.
 4. Phụ trách phần mềm quản lý đào tạo.
 5. Thực hiện các công việc do trưởng phòng giao.
 6. Các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

3

Nguyễn Thị Lan Hường

 1. Công tác đảm bảo chất lượng;
 2. Quản lý và theo dõi triển khai các chương trình đào tạo;
 3. Phụ trách công tác đào tạo CLC ở ĐHNN;
 4. Triển khai các đề án, dự án, tổ chức hội nghị, hội thảo;
 5. Phụ trách chuyên trang đào tạo;
 6. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng;
 7. Xây dựng thời khóa biểu môn chung;
 8. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

 

4

Cù Thanh Nghị

 1. Xây dựng, giám sát lịch sử dụng hội trường, lớp học cho các đơn vị trong và ngoài trường;
 2. Văn thư, cấp phát, xác minh văn bằng;
 3. Thực hiện việc đối chiếu, kiểm tra giờ dạy của GV, tính giờ thừa;
 4. Xây dựng kế hoạch khóa học, kế hoạch năm học, lịch trình đào tạo;
 5. Tham gia in sao bằng tốt nghiệp;
 6. Thực hiện các báo cáo thống kê của phòng;
 7. Tham gia công tác học vụ bằng kép;
 8. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

 

5

Nguyễn Việt Hùng

 1.  Phần mềm QLĐT đối với ĐHCQ;
 2. Quản lý học vụ ĐHCQ;
 3. Đăng ký lớp môn học;
 4. Tổ chức thi học phần môn chung, ngành kép; Tổ chức chấm thi trắc nghiệm các môn chung trong ĐHNN; Tổ chức in sao đề thi các loại;
 5. Quản lý CSVC, VPP;
 6. Xây dựng TKB môn chung và lịch thi toàn trường;
 7. Tham gia in sao bằng tốt nghiệp;
 8. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

6

Hoàng Thị Kim Ngân

 1. Công tác giáo trình, học liệu, đề cương môn học;
 2. Phụ trách các môn học mời giảng viên ngoài trường;
 3. Tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm;
 4. Theo dõi việc triển khai các định hướng đào tạo, công tác chuẩn đầu ra của sinh viên;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

7

Nguyễn Duy Thái

 1. Phần mềm QLĐT đối với hệ bằng kép.
 2. Theo dõi học vụ, tổ chức thi bằng kép.
 3. Quản lý sinh viên bằng kép.
 4. Giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo viên dạy hệ bằng kép.
 5. Các công việc khác do Trưởng phòng giao.

8

Nguyễn Việt Hòa

 

 1. Điểu phối công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN và ngoại ngữ 2 trong ĐHNN;
 2. Tổ chức công tác thực tập nghiệp vụ;
 3. Phụ trách công tác đào tạo THPT CNN;
 4. Điều phối công tác tổ chức thi HSG bậc THPT;
 5. Xây dựng đề án, quy định, hướng dẫn, văn bản trong công tác tuyển sinh, tham gia tập huấn tuyển sinh;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh do Chủ tịch HĐTS các kì thi phân công và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.