Giới thiệu đơn vị

Phòng Khoa học Công nghệ

Phòng 310, 311, 312 A1 - Tầng 1 B3 (Trung tâm Học liệu)

Trường Đại học Ngoại ngữ,  Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04-62532957                     

Email: khcnulis@yahoo.com                                                                  

Email: tapchincnn@gmail.com

Trưởng phòng: PGS.TS. Lâm Quang Đông 

Phòng 312 Nhà A1 Trường ĐHNN

Điện thoại: 04-62532957 

Email: lamquangdong@vnu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: TS. Đỗ Hoàng Ngân

Giám đốc trung tâm học liệu: Dương Khánh Linh

 

Danh sách cán bộ Phòng KH-CN và Trung tâm Học liệu

STT

Họ và tên

Email

Điện thoại

Trình độ

1

Trần Thị Hoàng Anh

giasong0306@yahoo.com

0934621062

ThS  

2

Nguyễn Thị Thanh Bình

binhntt.cnn@gmail.com

0938297929

CN

3

Lâm Quang Đông

volamthudong@gmail.com; lamquangdong@vnu.edu.vn

0913323447

PGS.TS

4

Vũ Thị Liên

vulien7171@yahoo.com.vn

0982771092

CN

5

Dương Khánh Linh

duongkhanhlinh@gmail.com

0904235479

CN

6

Trần Thị Long

longtran1988@gmail.com

0904520511

ThS

7

Đỗ Hoàng Ngân

ngan_do2001@yahoo.com

0942969309

TS

8

Trần Thị Ngân

nganmina@gmail.com

0966847735

CN

9

Nguyễn Thị Nhung

nhungduhoc1@yahoo.com

0912357326

ThS

10

Nguyễn Đức Tá

tand@vnu.edu.vn

01659246999

CN

11

Ngô Việt Tuấn

tuanviet8484@gmail.com

0906149896

ThS

12

Trần Thị Khánh Vân

van0773@yahoo.com

0979308111

CN