Giới thiệu đơn vị

 
Ðịa chỉ : - Phòng 106 – Nhà A1 (Tổ Công tác học sinh, sinh viên) 04.66863316
            
 - Phòng 304 – Nhà A1 (Tổ công tác chính trị ) 04.66863216
Email : hssv.dhnn@vnu.edu.vn
 
Trưởng phòng: ThS. Vũ Văn Hải
           hai32n@gmail.com
ĐT: 0913012192
Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ : Phòng 304 Nhà A1
  Điện thoại: 04.66863316
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tình hình đội ngũ

 

 
Số lượng
Giới tính
Đảng viên
Trình độ đào tạo chuyên môn
Nam
Nữ
TSKH
TS
ThS
ĐH
CBVC trong biên chế
 
8
 
4
 
04
 
7
 
 
 
6
 
2
CBHĐ từ 12 tháng trở lên
 
 
 
 
 
 
 
 
CBHĐ dưới 12 tháng
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số:
8
4
3
7
 
 
6
2

                                          

HỌ VÀ TÊN
( Chức danh, chức vụ)
NHIỆM VỤ
CHUYÊN MÔN
 
ThS. Vũ Văn Hải
 
Trưởng phòng
Bí thư chi bộ
Chuyên viên
 
                                   
 
Phụ trách chung
Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Phòng.
 
ThS. Nguyễn Văn Đoàn
            Phó Trưởng phòng
 Tổ trưởng công đoàn Phòng
Chuyên viên
04.66863316
- Giúp Trưởng phòng điều hành các công việc trong phòng.
- Phụ trách phần mềm QL ĐT và QL người học.
- Trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác khánh tiết
- Phụ trách công tác hỗ trợ Sv (Cố vấn học tập, Thực tập, Sv sau tốt nghiệp, tuyển dụng, nội trú, ngoại trú…).
- Phụ trách in thẻ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
 
 
   CN. Đỗ Thiện Hòa
             Chuyên viên
     04.66863316
Tổ trưởng tổ CTCT
- Đầu mối phụ trách công tác tuyên truyền (Băng rôn, khẩu hiệu, khung chữ…).
- Chụp ảnh, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường.
- Phụ trách Bảng tin.
- Phối hợp in thẻ
- Theo dõi tình hình cập nhật web.
- Hỗ trợ hoạt động quảng bá hình ảnh Nhà trường.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
ThS. Nguyễn Thanh Phương
Chuyên viênTổ phó công đoàn
04.66863316
- Phụ trách công tác khánh tiết, hỗ trợ công tác tuyên truyền.
- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ, Cơ sơ vật chất, phòng lưu trữ truyền thống.
- Phụ trách bảng Khoa Pháp
- Phụ trách công tác thống kê, báo cáo tổng hợp về công tác chính trị.
- Hỗ trợ hoạt động về quản lý HSSV.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
ThS. Nguyễn Lan Hương
 
Tổ trưởng Tổ Công tác HSSV
- Phụ trách công tác thống kê, báo cáo tổng hợp công tác HSSV.
- Công tác SV Khoa Nga, Khoa Phương Đông, Khoa P.Tây, HS PTCNN.
- Quản lý dữ liệu SV Khoa Nga, Khoa Phương Đông, Khoa P.Tây trong Phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv phần mềm ĐHQG.
- Đầu mối phân bổ HB ngoài ngân sách.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
 
ThS. Trần Thúy Ngân
Chuyên viên
04.66863316 
- Công tác SV khoa Trung, khoa NN&VH Pháp
- Quản lý dữ liệu SV khoa Trung, Pháp trong Phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv phần mềm ĐHQG.
- Công tác Khen thưởng, chế độ, chính sách đối với HSSV.
- Hợp đồng đào tạo cử tuyển, Quản lý hồ sơ sinh viên cử tuyển.
- Công tác học bổng trong ngân sách Nhà nước, hỗ trợ phân bổ HB ngoài NS.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
Trần Thị Thanh Giang
Chuyên viên
04.66863316
- Công tác sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh
- Quản lý dữ liệu SV Khoa Sp tiếng Anh trong phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv phần mềm ĐHQG.
- Công tác sinh viên nhiệm vụ chiến lược.
- Hỗ trợ phân bổ HB ngoài NS.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
ThS. Vũ Văn Hải
Chuyên viên
Bí thư ĐTN
Bí thư Chi bộ sinh viên
 
 Phụ trách công tác thanh niên.
 
 KẾ HOẠCH NĂM HỌC

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

 

  1. Tóm tắt tình hình đơn vị.

- Đơn vị gồm 07 cán bộ, 01 Trưởng phòng, 01 P. Trưởng phòng

- Đơn vị được bố trí thành 2 tổ: Tổ HSSV và Công tác chính trị

      2. Các nhiệm vụ trọng tâm.

- Công tác phục vụ HSSV

- Công tác tuyên truyền ( 60 năm thành lập Trường; Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII)

- Công tác tham mưu

   3. Các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học (đơn vị phải thực hiện) và giải pháp thực hiện:

<!--[if !supportLists]-->3.1.            <!--[endif]-->Công tác chính trị tư tưởng

 

Mục tiêu chung

(Chương trình công tác)

Mục tiêu cụ thể/Chỉ tiêu

Giải pháp

(Các hoạt động cụ thể)

Thời gian thực hiện/hoàn thành

Điều kiện thực hiện

Đánh giá

Triển khai công tác chính trị tư tưởng theo hướng hiệu quả, thiết thực

 

 

 

 

 

1. Duy trì “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu năm học.

 

*  Đối với SV năm thứ nhất QH 2015

- Phổ biến nội dung “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” cho SV theo tinh thần cv số

497 /ĐHNN-CTHSSV, ngày   29   tháng  5  năm 2015 của Hiệu trưởng

- Phổ biến Quy chế Đào tạo và Quy chế HSSV bằng cách khai thác trên trang Web của Trường.

- Phối hợp với các Khoa đào tạo cử SV tham gia chia sẻ kinh nghiệm với SV năm thứ nhất về phương pháp học tập theo đào tạo theo học chế tín chỉ.

* Đối với SV năm thứ 2,3,4

- Phổ biến nội dung “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” cho SV là cán bộ lớp, theo tinh thần cv số

497 /ĐHNN-CTHSSV, ngày   29   tháng  5  năm 2014 của Hiệu trưởng

- Lớp trưởng phổ biến Công tác ĐT, HSSV tại các lớp học.

 

 

Theo kế hoạch năm học 2014-2014 của Trường ĐHNN-ĐHQGHN

 

- Hội trường chứa 100 SV.

- Báo cáo viên Phòng CT&CTHSSV

- Kinh phí Nhà trường.

 

 

 

- Báo cáo viên

- Hội trường Vũ Đình Liên

- Kinh phí thực hiện

 

2. Công tác tuyên truyền

(Duy trì hình thức tuyên truyền)

- Tuyên truyền 60 năm thành lập Trường

( Phối hợp tổ chức Lễ Kỷ niệm)

- Tuyên truyền ĐH Đảng bộ lần thứ XVIII

- Băng zôn, khẩu hiệu, bảng thông tin ảnh…

- Đăng bài viết trên trang web của   Trường.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc quảng bá hình ảnh Nhà trường. Hỗ trợ các Khoa, Trung tâm trong quảng bá hình ảnh.

Theo kỳ cuộc

 

- Theo chủ trương của Đảng

uỷ, Ban giám hiệu

- Phối hợp với trung tâm CNTT

- Kinh phí được phê duyệt

 

3. Công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy

Tại trang web Trường

Khuôn viên trường

Báo, đài, địa phương…

Từ tháng 2/2015-4/2015

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->3.2.            <!--[endif]-->Công tác Học sinh sinh viên

Mục tiêu chung

(Chương trình công tác)

Mục tiêu cụ thể/Chỉ tiêu

Giải pháp

(Các hoạt động cụ thể)

Thời gian thực hiện/hoàn thành

Điều kiện thực hiện

Đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác Quản lý HSSV

 

 

 

 

1. Duy trì hình thức đón Sinh viên năm thứ nhất (QH.2014).

 

 

 

* Sinh viên QH.2014

- Thực hiện thời gian đón SV theo ngành đào tạo.

- Phát phiếu điều tra sinh viên.

 

* Sinh viên NVCL QH.2014

Mời Cựu sinh viên NVCL chia sẻ kinh nghiệm học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ

 

Tháng 09 / 2014

 

 

 

 

 

Tháng 10 / 2014

- Hội trường Vũ Đình Liên

- Nhân sự: Đào tạo, Đoàn thanh niên, phòng TCKT, các đơn vị liên quan.

- Kinh phí

- Mời P.Đào tạo, CT&CTHSSV, các dơn vị liên quan

- Hội trường Vũ Đình Liên

 

2. Chỉ đạo hoàn thành việc điều tra sinh viên tốt nghiệp

Khóa QH 2009 và 2010

Tháng 12/2014

Kinh phí trường cấp

 

2. Xây dựng việc quản lý thông tin 2 chiều giữa Nhà trường và sinh viên

- Duy trì thư đóng góp ý kiến từ Sinh viên.

- Sử dụng hiệu quả trang web Nhà trường để cung cấp thông tin tới sv.

- Giữ liên lạc thường xuyên với đội ngũ cán bộ lớp để có thông tin hai chiều

- Khai thác triệt để trang potal sv để cung cấp thông tin tới toàn thể sv.

Thường xuyên

- Phối hợp với ĐT, các đơn vị liên quan.

- Kinh phí thực hiện.

 

 

Gặp mặt định kỳ Khối trưởng, Lớp trưởng, Bí thư

Cung cấp thông tin ĐT, HSSV, tiếp nhận phản hồi từ sv

Tháng 9, tháng 2 hàng năm

 

 

 

Duy trì cập nhật sv toàn trường sau 2 tháng ( 1 năm 4 lần)

 

Tháng 10, 12, 02, 5 hàng năm

 

 

 

Tiếp tục triển khai các khóa đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội ( kỹ năng mêm) cho sv

Tổ chức các lớp nhỏ, mời Báo cáo viên

Tháng 10, 12/2014

Tháng 2, 4/ 2015

Hội trường Vũ Đình Liên

 

 3.3.Nâng cao tính hiệu quả của công tác truyền thông

Mục tiêu chung

(Chương trình công tác)

Mục tiêu cụ thể/Chỉ tiêu

Giải pháp

(Các hoạt động cụ thể)

Thời gian thực hiện/hoàn thành

Điều kiện thực hiện

Đánh giá

Nâng cao tính hiệu quả công tác truyền thông

Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh của Nhà trường

 

-Chủ động và phối hợp với các đơn vị để đưa thông tin lên trang web của Trường kịp thời.

- Khai thác triệt để trang potal sv để cung cấp thông tin tới toàn thể sv.

- Tiếp tục mở rộng và chủ động quan hệ với các doanh nghiệp đưa thông tin về cơ hội việc làm cho sinh viên.

Thường xuyên

- BGH duyệt chủ trương.

-  Phối hợp với TTCNTTvà các đơn vị liên quan.

                                           

Hoàn thành

3. Nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện “Quy chế làm việc của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN” của đơn vị và các cá nhân.

4. Nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện đổi mới, cải cách thủ tục hành chính; chất lượng và thời hạn xây dựng các văn bản, báo cáo, thực hiện “Quy định về công tác văn thư, lưu trữ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN”.

5. Nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện công tác xây dựng, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ.

Với số cán bộ và chức năng nhiệm vụ hiện có, Phòng đề nghị giữ nguyên số cán bộ, không tuyển bổ sung.