Giới thiệu đơn vị

Phòng Hợp tác và Phát triển

  • Địa chỉ: P.408 - Nhà A1 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Điện thoại: 84-04-22431671
  • Fax: 84-04-37548056

Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng:  TS. Đỗ Minh Hoàng

+ Điện thoại: 84-04-37547988

+ Địa chỉ: P.409 - Nhà A1 - Trường Đại học Ngoại ngữ

+ Email: hoangdm@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng:  ThS. Mai Vân Hoa

+ Điện thoại: 84-04-62961313

+ Địa chỉ: P.405 - Nhà A1 - Trường Đại học Ngoại ngữ 

+ Email: hoahauhoaanh@yahoo.com

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

+ Ban lãnh đạo: TS. Đỗ Minh Hoàng,  Trưởng phòng

                             ThS. Mai Vân Hoa, Phó Trưởng phòng

+  Tổng số cán bộ : 07

+ Bảng tổng hợp nhân sự:

Tình hình đội ngũ:

 

Số lượng

Giới tính

Đảng viên

Trình độ đào tạo chuyên môn

Nam

Nữ

TSKH

TS

ThS

ĐH

CBVC trong biên chế

 7

2

 5

4

 

 1

 4

CBHĐ từ 12 tháng trở lên

 0

 

 

 

 

 

 

 

CBHĐ dưới 12 tháng

0

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

7

2

5

4

 

1

4

2

Phân công nhiệm vụ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH 
NHIỆM VỤ

NHIỆM VỤ

CHUYÊN MÔN

1

TS. ĐỖ MINH HOÀNG

Trưởng phòng

Giảng viên chính

- Chỉ đạo chung tất cả các chương trình, hoạt động của đơn vị dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu

- trực tiếp các công việc sau:

+ Thực hiện và điều hành các chương trình tài trợ quốc tế, các chương trình đào tạo cấp quốc gia

+ Duyệt và tuyển chọn giảng viên tham gia giảng dạy tại trường.

+ Điều hành các chương trình hội thảo quốc tế

+ Tiếp đón các đoàn khách quốc tế: Trao đổi, bàn bạc thảo luận với đối tác và tham mưu Ban Giám Hiệu trong chiến lược các chương trình hợp tác Quốc tế.

 + Chỉ đạo công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, quản lý người nước ngoài, quản lý các chương trình tiếp nhận người nước ngoài.

+ Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, chính trị khu chuyên gia và lưu học sinh

2

ThS. MAI VÂN HOA

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên chính

- Chỉ đạo trực tiếp công việc sau dưới sự phân công cụ thể của Trưởng phòng :

+ Quản lý chung về cơ sở vật chất khu chuyên gia và lưu học sinh.

+ Quản lý công tác hành chính đối với nhân sự người nước sang giảng dạy và học tập tại trường (Thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú, giấy phép lao động, tiếp nhận các chương trình đào tạo cho người nước ngoài: Sau Đại học, Đại học chính qui, các khóa đào tạo tiếng Việt)

+ Quản lý các chương trình đoàn đi công tác nước ngoài của trường

+ Quản lý các chương trình liên quan đến mảng công tác Pháp ngữ và các chương trình liên kết quốc tế.

+ Quản lý công tác Đối ngoại - Tiếp đón các đoàn khách quốc tế và các đơn vị hữu quan trong và ngoài trường.

 + Quản lý công tác đoàn thể của đơn vị

- Chỉ đạo chung:

+ Công tác quản lý hồ sơ người nước ngoài  (giáo viên - lưu học sinh).

+ Qui trình tiếp đón các đoàn khách quốc tế, giảng viên và lưu học sinh theo qui định chung

3

ThS. BÙI T. THUÝ NGA

Chuyên viên

- Thực hiện chương trình trao đổi học giả, sinh viên và giáo viên nước ngoài.

- Quản lý giáo viên, cán bộ nghiên cứu nước ngoài đang công tác tại Trường.

- Phụ trách khối các nước nói tiếng Hàn Quốc, Nga, Thái Lan, Ả rập, Tây Ban Nha.

- Một số nhiệm vụ công tác khác do lãnh đạo phòng phân công

4

ThS. NGUYỄN T. HOÀI THU

Chuyên viên

- Xin cấp phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

- Giải quyết các thủ tục xin cấp visa, hộ chiếu cho lưu học sinh và chuyên gia nước ngoài

- Làm thủ tục cho các đoàn đại biểu của trường đi công tác nước ngoài

- Làm thủ tục cho sinh viên đi du học chuyển tiếp

- Tham gia đón tiếp các đoàn khách Trung Quốc, Đài Loan

- Hỗ trợ quản lý lưu học sinh, thực tập sinh nước ngoài

- Một số nhiệm vụ công tác khác do lãnh đạo phòng phân công

5

 CN. NGUYỄN THỊ HẠNH

Chuyên viên

- Quản lý chuyên gia và lưu học sinh tại khu nhà khách (A5), Ký túc xá Ngoại Ngữ.

- Bố trí chỗ ở cho chuyên gia theo lịch đăng ký của các đơn vị.

- Tham gia tiếp đón và quản lý các đoàn khách quốc tế.

- Đảm nhiệm công tác truyền thông các hoạt động HTPT của Phòng.

- Quản lý, kiểm tra và kê khai tài sản của Phòng theo định kỳ hàng năm

- Một số nhiệm vụ công tác khác do lãnh đạo phòng phân công

6

ThS. NGUYỄN THẾ LONG

Chuyên viên

- Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về mảng tiếng Anh, Nhật

- Đón tiếp các đoàn khách quốc tế, lưu học sinh sang giảng dạy và học tập tại trường.

- Quản lý các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế.

- Phát triển truyền thông

- Một số nhiệm vụ công tác khác do lãnh đạo phòng phân công

7

VŨ THỊ KIM QUY

Nhân viên

phục vụ

Chuẩn bị nghỉ hưu