Giới thiệu đơn vị

Giới thiệu đơn vị

Địa chỉ: Nhà A4 (P.101, P102, P.210, P.212), nhà B3 (P.203, P206)

Điện thoại: 0466807760

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng:  Ths.Phạm Văn Kim

Địa chỉ: P.102 Nhà A4

Điện thoại: 0466807760; Di động: 0934442229

Email: kimdhnn@gmail.com

Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Đình Lượng

Địa chỉ: Nhà đa năng - Khu liên hợp thể thao

Điện thoại: 0466806760; Di động: 0988.524.526

Email: dinhluongdhnn@gmail.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Tử Huy

Địa chỉ: P.203 Nhà B3                                          

Điện thoại: 0912.15.29.18

Email: huycfl@gmail.com                              

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TỔNG HỢP NHÂN SỰ

Số cán bộ của đơn vị43

Trình độ cán bộ: Lao động phổ thông, sơ cấp: 19; Trung cấp: 7; Cao đẳng, đại học: 15; Thạc sỹ: 02.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ chính

1

Phạm Văn

Kim

Trưởng Phòng, 

Giảng viên,

ĐUV, Bí thư Chi bộ

Phụ trách chung

2

Phạm Đình

Lượng

 

Phó trưởng phòng,

Chuyên viên

PBT Chi bộ

Phụ trách công tác an ninh, quân sự, xây dựng cơ bản, điện nước

3

Nguyễn Tử

Huy

Phó trưởng phòng

Phụ trách về HTLH, Thiết bị

4

Nguyễn Đình

Hùng

KTS, Tổ trưởng Tổ XD cơ bản, điện nước

Điều hành trực tiếp công việc của tổ xây dựng, điện nước

5

Chu Mạnh

Hùng

Kiến trúc sư

Giám sát các công trình cải tạo, sửa chữa. Liên hệ, làm thủ tục QT mua sắm tài sản, QL các hợp đồng khoán việc. 

6

 

Nguyễn Văn

 

Phương

 

Kỹ sư

Trực đảm bảo điện, nước 24/24h. Sửa chữa, thay thế khắc phục sự cố; Xử lý công việc của Tổ sửa chữa các công việc nhỏ theo phân công của lãnh đạo phòng; Công tác DQTV, PCLB

 

7

 

Nguyễn Văn

 

Ngọc

 

Nhân viên KT

Phụ trách bơm nước, sửa chữa, thay thế khắc phục sự cố điện, nước, Xử lý công việc của Tổ sửa chữa các công việc nhỏ theo phân công của lãnh đạo phòng; Công tác DQTV, PCLB

8

Nguyễn Thanh

Tùng

Kỹ sư: Tổ trưởng kỹ thuật, Tổ trưởng CĐ 

Điều hành trực tiếp công việc của tổ. Quản lý kỹ thuật máy potocopy, casette, âm thanh, máy tính, sửa chữa những hư hỏng các thiết bị HT, lớp học… Liên hệ & làm thủ tục QT mua sắm tài sản. 

9

Vũ Hiếu

Nghĩa

Nhân viên KT

Sửa chữa các thiết bị HT, lớp học, máy tính máy điều hòa…

10

Nguyễn Trọng

Tuyến

Kỹ sư CNTT

Sửa chữa các thiết bị HT, lớp học, máy tính máy điều hòa…

11

Nguyễn Thanh

Nga

Chuyên viên

Quản lý tài sản của Phòng, công tác văn thư...  theo sự phân công của lãnh đạo Phòng

12

Vũ Xuân

Kiên

Tổ trưởng tổ Hội trường lớp học

Kiểm tra, đôn đốc phục vụ giảng đường, lớp học, vệ sinh môi trường; hỗ trợ Tổ sửa chữa các việc nhỏ.

13

Nguyễn Đức

Trọng

Chuyên viên

Phục vụ các phòng máy tại giảng đường nhà A2

14

Lê Thị

Hoa

Nhân viên PV

Phục vụ các phòng máy tại giảng đường nhà A2

 

15

Đoàn Thị

Thanh

Nhân viên PV

Phục vụ phòng nghỉ giáo viên GĐ A2 ; cho mượn đài, thiết bị giảng đường A2

16

Nguyễn Thị

Thảo

 

Nhân viên PV

Phục vụ vệ sinh 3 tầng , vỉa hè phía trước nhà A3 và  hành lang VP Khoa pháp.

17

Đỗ Chí

  Thành

Nhân viên KT

QL trực tiếp các phòng học có thiết bị và sửa chữa nhỏ trong giảng đường B2

18

Lê Kim

 Thu

Nhân viên PV

Trực phòng nghỉ GV giảng đường B2 và  hỗ trợ  15 phòng học có thiết bị nhà B2

 

19

Lương Thị

Phượng

Nhân viên PV

Phục vụ tai giảng đường B2, quản lý phòng mượn tư liệu, đài và các thiết bị Hội trường giảng đường B2 

 

20

Nguyễn Thị

Hậu

Chuyên viên

Phụ trách phòng học có thiết bị chuyên dụng (Dịch)  phòng học tin 301A,B.và các lớp tại nhà B3

 

21

Nguyễn Quang

Hưng

Nhân viên KT

Trực phòng thiết bị chuyên dụng, phòng dịch, thư viện nghe nhìn và các lớp học tại nhà B3 .

22

Nguyễn Thanh

Hoan

Nhân viên KT

Phục vụ nhà C1, nhà C2 và hội trường VĐL

23

Đỗ Thanh

Xuân

Nhân viên KT

Phục vụ nhà C1, nhà C2 và hội trường VĐL

24

Nguyễn Thị

Len

Nhân viên PV

Trực phòng nghỉ GV giảng đường  C1, cho mượn đài, thiết bị phục vụ học tập.

25

Trần Thị

Đào

Nhân viên PV

Phục vụ tại giảng đường C2, thư viện khoa Pháp

 

26

Bùi Ngọc

Duẩn

Nhân viên KT

Phục vụ đóng mở cửa, quản lý các lớp học tại khu Thể thao liên hợp theo sự phân công của lãnh đạo Phòng

27

Đỗ Thị Thanh

Ca

           Nhân viên PV

Quản lý các phòng khách, phục vụ nhà khách A5

28

Ngô Tuấn

Anh

Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

Tham gia trực, phân công, đôn đốc các ca tuần tra

29

Trần Xuân

Hoàn

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

30

Hoàng Xuân

Hạ

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

31

Nguyễn Trọng

Khương

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

32

Vũ Xuân

Hưởng

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

33

Nguyễn Văn

Khánh

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

34

Trịnh Văn

Cường

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

35

Nguyễn Văn

Sơn

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

36

Đoàn Quang

Đông

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

37

Nguyễn Quang

Chiến

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

38

Nguyễn Văn

Toản

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

39

Đinh Quang

Bình

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

40

Kim Văn

Hưng

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

41

Lê Văn

Hùng

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

42

Đinh Văn

Truyền

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV

43

Nguyễn Minh

Tuấn

Nhân viên bảo vệ

Trực và tuần tra theo ca; Trực PCLB, PCCC, DQTV