Chương trình hội nghị NCKH sinh viên năm học 2014-2015

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
****************************************
 
 
Chương trình
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
Năm học 2014- 2015
 
(Ngày 23 tháng 4 năm 2015)
 
  7h30 –  8h00:             -    Đón tiếp đại biểu
-          Văn nghệ chào mừng
                                   (Hội trường Vũ Đình Liên – Trường ĐHNN)
  8h00 –  9h00:             Khai mạc Hội nghị
                                   -     Báo cáo tổng kết hoạt động NCKHSV năm học 2014- 2015
                                   -     Trao giải thưởng NCKHSV năm học 2014-2015
  9h15 – 11h30:             Báo cáo tại các Tiểu ban
                                    (Công trình Khoa Pháp – Trường ĐHNN)
 
Xem danh sách bố trí các tiểu ban tại đây >>>
Tải kỷ yếu tóm tắt các đề tài NCKH tại đây >>>