Seminar on Academic Writing Dr.ThuyMinh and LamQuangDong Dec15

Để tăng cường cơ hội và chất lượng bài viết công bố trong nước và quốc tế cho cán bộ trong trường, đặc biệt là cán bộ trẻ (theo quan niệm là dưới 35 tuổi), Phòng KH-CN làm đầu mối tổ chức 2 buổi seminar:

1. “Viết bài công bố về Ngôn ngữ học Ứng dụng và TESOL” vào sáng thứ ba, ngày 22/12 từ 9-12h tại Phòng 509 A1 do TS. Nguyễn Thị Thủy Minh trình bày.

Nội dung trình bày tập trung vào các yêu cầu và nội dung chi tiết của một bài báo khoa học ngành Ngôn ngữ học Ứng dụng và Giảng dạy tiếng Anh cho người phi bản ngữ (TESOL), quy trình thẩm định và công bố bài báo, v.v. Đây là những vấn đề hữu ích giúp cán bộ trong trường nhận thức rõ hơn và thực hiện đúng những đòi hỏi của bài công bố trong nước và quốc tế.

2. “Một số điểm quan trọng cần khắc phục trong bài viết/đề tài khoa học” vào sáng thứ năm, ngày 24/12 từ 9h-12h cũng tại Phòng 509 A1 do PGS. Lâm Quang Đông trình bày và thảo luận.

Xêmina này tiếp nối những vấn đề đã được TS. Nguyễn Thị Thủy Minh trình bày ngày 22/12 cũng như mở rộng hơn về loại hình bài viết/công trình, đề tài khoa học, gắn với yêu cầu cụ thể của chuyên san Nghiên cứu nước ngoài, đề tài cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN cũng như một số nhược điểm cần khắc phục.

 

Download xem chi tiết tại đây