Tổ chức thi kết thúc khóa bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh của Đề án 2020

Thực hiện kế hoạch khóa bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh của Đề án NNQG 2020 năm 2012, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN thông báo tới tất cả học viên lịch thi cụ thể như sau:
 
Xem thông báo chi tiết tại đây >>