Cơ hội nhận học bổng dành cho cán bộ giảng dạy từ tổ chức United Board

Ngày 11/09/2015 PGS Ngô Minh Thủy - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế, Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh và đại diện các giảng viên đã tiếp và làm việc với Tổ chức United Board for Christian Higher Education in Asia. Trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức United Board (Ủy ban thống nhất vì nền giáo dục thiên chúa giáo Châu Á, năm học 2016-2017, United Board sẽ cấp học bổng cho cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của các Trường Đại học đối tác trong đó có Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội theo 02 chương trình như sau:

Chương trình học bổng nghiên cứu Fellows Program 01 năm và học bổng Faculty Scholarship Program của United Board 02 năm cho khóa học Thạc sỹ và 04 năm cho khóa học Tiến sỹ.

Các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu quan tâm có thể tham khảo thông báo trên trang website của trường tại địa chỉ http://ulis.vnu.edu.vn/taxonomy/term/29/3493.

Tin Phòng Hợp tác Quốc tế