Sơ đồ và danh sách phòng thi tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2016

Khoa đào tạo và bồi dưỡng - Trường ĐHNN - ĐHQGHN  thông báo sơ đồ và danh sách phòng thi tuyển sinh ĐH hệ VLVH năm 2016 như sau:

Danh sách phòng thi từ A

Danh sách phòng thi VB2

Sơ đồ phòng thi