Kết quả tuyển sinh hệ VLVH năm 2016

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hệ VLVH ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/ QĐ-BGDĐH ngày 25.11.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học VLVH ngày 15,16/10/2016;

Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2016 quyết định điểm trúng tuyển như sau:

 

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Đối tượng dự thi

Điểm trúng tuyển

Số lượng trúng tuyển

Tiếng Anh

Văn bằng 2 VLVH

135

Người đã tốt nghiệp ĐH

14.5

131

Tiếng Trung

Văn bằng 2 VLVH

25

Người đã tốt nghiệp ĐH

18.0

25

Tiếng Nhật

Văn bằng 2 VLVH

15

Người đã tốt nghiệp ĐH

16.5

14

Tiếng Anh

Đại học VLVH từ A

35

Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

16.5

 

35

Tiếng Trung

Đại học VLVH từ A

05

Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

16.0

05

Tiếng Nhật

Đại học VLVH từ A

15

Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

16.5

13

 

Ghi chú:

  1. Điểm xét tuyển hệ ĐH VB2 VLVH  là tổng điểm thi của 2 môn thi (môn Ngoại ngữ hệ số 2) cộng điểm ưu tiên.
  2. Điểm xét tuyển hệ ĐH VLVH là tổng điểm thi của 3 môn thi (môn Ngoại ngữ hệ số 2) cộng điểm ưu tiên.
  3. Nguyên tắc xét tuyển:Lấy theo điểm thi từ cao xuống thấp đến điểm chuẩn xác định của từng ngành đào tạo, trong đó không có môn thi nào bị điểm 0.0.

 

Click xem kết quả tuyển sinh tại đây