PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN


Đường dẫn Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về học phần học kỳ I, năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai công tác “Lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên” năm học 2016-2017 như sau:

 


Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Sydney tuyển dụng giáo viên tiếng Anh

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Sydney được thành lập theo Quyết định số 1168/ QĐ-TCCB ngày 28/06/2001, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trung tâm ngoại ngữ tin học SYDNEY đang cần tuyển vị trí dưới đây:                                                                                                                                 


Ý KIÊN ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ HUYNH VỀ VIỆC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ


Ý KIÊN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

 


Ý KIÊN ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC SINH VỀ VIỆC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content