PHIẾU HỎI GIẢNG VIÊN DẠY NGOẠI NGỮ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC


PHIẾU HỎI GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ PHỔ THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ


Báo cáo tự đánh giá 2016

Báo cáo tự đánh giá được xây dựng dựa vào từng tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Đối với mỗi tiêu chí trong từng tiêu chuẩn, Trường đã tiến hành xem xét theo các phương pháp sau:


Kế hoạch khảo sát chính thức của Đoàn ĐGN

Thông báo Kế hoạch khảo sát chính thức của Đoàn Đánh Giá Ngoài từ ngày 22 – 25/3/2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN


Kế hoạch khảo sát chính thức của Đoàn ĐGN

Thông báo Kế hoạch khảo sát chính thức của Đoàn Đánh Giá Ngoài từ ngày 22 – 25/3/2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN


Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác khảo thí Ngoại ngữ 2013-2020

Xem chi tiết tại đây


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content