Danh mục đề tài cấp trường đang thực hiện 2009

 

STT

 
Tên đề tài
Mã số
Chủ trì
Thời gian thực hiện HĐ
Bắt đầu
Kết thúc
1.          
Khảo sát lỗi sai của SVVN trong quá trình sử dụng câu chữ “le” trong tiếng Hán hiện đại
N.08.04
TS. Hà Lê Kim Anh
02/2008
02/2009
2.          
Bàn về phương pháp dạy khẩu ngữ cho sinh viên khoa NN&VH TQ theo học chế tín chỉ.
N.08.05
ThS. Trịnh Hoàng Lân
02/2008
02/2009
3.          
Hướng dẫn sinh viên năm thứ 3 – Khoa Anh phương pháp làm bài nghe hiệu quả.
N.08.14
Th.S
Phạm Minh Tâm
02/2008
02/2009
4.          
A study on the applicability of Extensive Reading before writing for the 4th-year minority students
N.08.17
GV Nguyễn Chí Đức
02/2008
02/2009
5.          
ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học kỹ năng đọc tiếng anh chuyên ngành cho SV không chuyên ngữ ở ĐHQGHN
N.08.21
Th.S
Trần Thị Thu Hiền
02/2008
02/2009
6.          
Đánh giá việc áp dụng học chế tín chỉ vào công tác giảng dạy tiếng Anh tại trường ĐH Kinh Tế - ĐHQGHN
N.08.22
Th.S
Trần Khánh Hà
02/2008
02/2009
7.          
Những nguyên tắc trong kiểm tra đánh giá tiếng Anh chuyên ngành CNTT trường ĐHCN - ĐHQGHN
N.08.23
ThS. Phùng Thị Kim Dung
02/2008
02/2009
8.          
NC lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực cho SV trường ĐHNN-ĐHQGHN
N.08.24
GV
Nguyễn Việt Hoà
02/2008
02/2009
9.          
Khen và tiếp nhn li khen trong tiếng Pháp.
N.08.30
Th.S
Trn Phựng Kim
 
02/2008
02/2009
10.      
Xây dựng tài liệu bổ trợ kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ 3 khoa Anh
 
N.09.01
Hoàng Hồng Hải
Trần Thị Mạnh
 
4/2009
4/2010
11.      
Một cái nhìn tổng quan về dân nhập cư ở thành phố New York – Hoa Kỳ
N.09.02
P.T.Thanh ThuỷA
Ng. Hồng Hạnh
 
4/2009
4/2010
12.      
Non-English-major’evalution the teaching of Engish as an integral program with communicative approach at HULIS-VNUH
N.09.03
Vũ Đoàn Thị Phương Thảo
 
 
4/2009
4/2010
13.      
Professional Development – Revive the Flame: A Case Study of a VNU-CFL Teacher
N.09.04
Vũ Mai Trang
 
 
4/2009
4/2010
14.      
Effective feedback techniques in teaching Speaking skills to first year student
N.09.05
Vũ Tường Vi
Trần Hoàng Anh
Ng.T. Thu Hà
4/2009
4/2010
15.      
Ỉmproving students’ listening skill through activities with their selt – selected materials
N.09.06
Lưu Ngọc Ly
 
 
4/2009
4/2010
16.      
Gender difference in reading comprehension ability among first year students (Sự khác nhau về giới trong năng lực đọc hiểu ở sinh viên năm thứ nhất)
N.09.07
Ng. T. Diệu Hà
Ng. T. Kim Huệ
 
4/2009
4/2010
17.      
Washback effects of the second-semesterend – term listening test on K41 mainstream students
 
N.09.08
Trần Thị Hiếu Thuỷ
4/2009
4/2010
18.      
New Teacher Mentoring Program at English Department: Expectations and Difficulties
N.09.10
Ng. Thuý Lan
Ng. Thanh Hà
 
4/2009
4/2010
19.      
Một số nghiên cứu về sự phản ánh giá trị cá nhân thông qua việc sử dụng ngôn ngữ - nhìn từ góc độ giao tiếp giao văn hóa Việt Nam và các nước nói tiếng Anh (Anh, Úc, Mỹ)
N.09.11
Đỗ Thị Mai Thanh
 
 
4/2009
4/2009
20.      
Nghiên cứu về mức độ hứng thú của sinh viên năm thứ 3 khoa NN&VH Anh - Mỹ, trường ĐHNN-ĐHQGHN đối với môn văn học Anh và những biện pháp nhằm kích thích hứng thú của sinh viên đối với môn học này
N.09.12
Văn Thị Thanh Bình
 
 
4/2009
4/2010
21.      
Lỗi logic trong văn nghị luận của sinh viên năm thứ 3 khoa Anh, ĐHNN, ĐHQGHN
N.09.14
Lê Diễm Phúc
 
 
4/2009
4/2009
22.      
Basic criteria for teachers E online at HULIS VNU
N.09.15
Ng.T.Bích DiêpA
Ng.T.Bích DiêpB
 
4/2009
4/2010
23.      
Đào tạo phương pháp học (Learner Training) cho sinh viên năm thứ nhất khoa Anh trong bối cảnh dạy và học theo tín chỉ
N.09.16
Vũ T. Phương Thảo
 
 
4/2009
4/2010
24.      
Phương pháp dạy từ vựng tiếng Nga cho sinh viên thuộc chuyên ngành ngôn ngữ của các trường đại học Việt Nam ở giai đoạn đầu
N.09.17
Lê T.Thu Thuỷ
 
 
4/2009
4/2010
25.      
Khó khăn trong việc học tiếng Pháp - ngoại ngữ 2 của sinh viên năm thứ 3 khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh – Mỹ - ĐHNN - ĐHQGHN
N.09.18
Đỗ Lan Anh
Đỗ T. Mai Trang
Đỗ Thanh Thuý
Hoàng Thị Bích
4/2009
4/2010
26.      
Nghiên cứu ứng dụng cụng cụ Power Point trong giảng dạy kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ 1 khoa Pháp
N.09.19
Ng.Nhật Quang
 
 
4/2009
4/2010
27.      
Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá Ngoại ngữ 2 tiếng Trung Quốc bằng công nghệ thông tin.
N.09.20
Ng. Thị Minh
 
 
4/2009
4/2010
28.      
Một số đề xuất nhằm nâng cao kĩ năng nói cho sinh viên không chuyên tiếng Anh của ĐHQGHN
N.09.21
Vũ T. Bích Đào
 
 
4/2009
4/2010
29.      
Nghiên cứu phân tích nhu cầu đánh giá lại chương trình tiếng Anh chuyên ngành của trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
N.09.22
Ng. T.Hồng Nhung
 
 
4/2009
4/2010
30.      
Nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên công nghệ thông tin qua đường hướng chủ điểm
N.09.23
Vũ T.Thu Thuỷ
 
 
4/2009
4/2010
31.      
Tìm hiểu các phương pháp nhằm nâng cao kĩ năng đọc cho sinh viên hệ chất lượng cao của ĐH Công nghệ 
N.09.24
Ng.T.Quỳnh Yến
 
 
4/2009
4/2010
32.      
Xây dựng giáo trình tiếng Hàn sơ cấp dành cho đối tượng là người học tiếng Hàn phi chính quy (Trọng tâm là các phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn)
N.09.25
Trần Thị Hường
 
 
4/2009
4/2010
33.      
Nghiên cứu phương pháp dạy-học cách xưng hô tiếng Hàn có hiệu quả cho người Việt nam học tiếng Hàn
N.09.26
Lã T. Thanh Mai
 
 
4/2009
4/2010
34.      
Những lỗi phát âm tiếng Nhật thường gặp của sinh viên Việt nam và một số đề xuất đối với việc giảng dạy bộ môn ngữ âm học tiếng Nhật
N.09.27
Phạm T.Thu Hà
 
 
4/2009
4/2010
35.      
Ứng dụng bài giảng điện tử nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Nhật
N.09.28
Bùi Đình Thắng
 
 
4/2009
4/2010
36.      
Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học môn Tin học II ở trường ĐHNN-ĐHQGHN
N.09.30
Trịnh Văn Tiệp
 
4/2009
4/2010

  

Người lập biểu
 
 
 
 
Dư Thị Dung
Ngày      tháng   năm 2008
Thủ trưởng đơn vị