Tọa đàm khoa học chuyên đề “Đào tạo và bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh”

Phối hợp cùng NGL (National Geographic Learning), Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Tọa đàm khoa học chuyên đề “Đào tạo và bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh”.


Thông báo Tọa đàm khoa học chuyên đề ngày 11.10.2016
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN phối hợp cùng NGL (National Geographic Learning) tổ chức Tọa đàm khoa học chuyên đề “Đào tạo và bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh”.

Thông báo Hội thảo quốc gia "Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 2"

Phòng KHCN xin gửi tới các thầy cô thông báo Hội thảo quốc gia "Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 2" tổ chức tại Đại học Huế tháng 12/2016 trong file đính kèm.


Chương trình hội thảo Quốc gia 2016

Phòng Khoa học Công nghệ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo chương trình hội thảo Quốc gia 2016 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” 

 

 


THÔNG BÁO SỐ 3 - Về việc tổ chức hội thảo quốc gia năm 2016

Ban tổ chức Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” đã nhận được trên 90 báo cáo toàn văn từ các nhà khoa học trong cả nước


THÔNG BÁO SỐ 2 - Về việc tổ chức hội thảo quốc gia năm 2016

Sau khi gửi thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” ngày 12/01/2016


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content