HỘI THẢO GIỚI THIỆU HỌC BỔNG DU HỌC HÀN QUỐC

THÔNG BÁO HỘI THẢO GIỚI THIỆU HỌC BỔNG DU HỌC HÀN QUỐC

Mời các bạn học sinh và sinh viên đã đăng ký và các bạn quan tâm đến học bổng du học Hàn Quốc tham dự Hội thảo giới thiệu về học  bổng năm 2015- 2016.

     - Thời gian: 10h00, Thứ Ba, ngày 6 tháng  10 năm 2015.

     - Địa điểm: Phòng 509, Nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

     - Người giới thiệu: Đại diện Tổ chức HRSA – Hàn Quốc

Rất mong các bạn học sinh sinh viên đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.