THÔNG BÁO SỐ 1 - Về việc tổ chức hội thảo quốc gia năm 2016

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo. Các bài viết sẽ được lựa chọn đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISSN. Thông tin cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 8h00 - 17h00, ngày 06/5/2016.

2. Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung hội thảo: nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học.

4. Ngôn ngữ trình bày tại Hội thảo: tiếng Việt.

5. Thời hạn gửi báo cáo và đăng ký tham dự

5.1 Báo cáo tóm tắt

 • Tóm tắt ( tiếng Việt + tiếng Anh) và tiêu đề báo cáo gửi về địa chỉ: khcnulis@yahoo.com. Chủ đề thư gửi ghi: Tomtatbaocao Hoithaoquocgia 06/5/2016.
 • Thời hạn: trước 16h ngày 28/02/2016.

5.2 Báo cáo toàn văn

 • Các tác giả có báo cáo được lựa chọn gửi toàn văn báo cáo về địa chỉ: khcnulis@yahoo.com. Chủ đề thư gửi ghi rõ: Toanvanbaocao Hoithaoquocgia 06/5/2016. Báo cáo được lựa chọn sẽ được đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISSN.
 • Thời hạn: trước 16h ngày 31/3/2016.

5.3 Poster: Các tác giả có thể lựa chọn trình bày nghiên cứu theo hình thức poster.

 • Thời hạn gửi tóm tắt và đăng ký poster: trước 16h ngày 28/2/2016.
 • Thời hạn gửi poster: trước 16h ngày 31/3/2016 (liên hệ: CV Trần Thị Hoàng Anh, ĐT: 0934 621 062, phòng 311, A1, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)

5.4 Đăng ký tham dự

 • Đăng ký tham dự gửi về địa chỉ: khcnulis@yahoo.com. Chủ đề thư gửi ghi rõ:  Dangkythamdu Hoithaoquocgia 06/5/2016.
 • Thời hạn: trước 16h ngày 31 tháng 3 năm 2016.
 1. Quy định về hình thức trình bày

6.1 Báo cáo tóm tắt

Tóm tắt báo cáo được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, độ dài không quá 200 từ, gồm không quá 5 từ khóa, sử dụng phông chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 11, giãn dòng exactly 12 pt, file .doc.

6.2. Báo cáo toàn văn

- Báo cáo được trình bày theo thứ tự sau: Tên báo cáo, (Các) Tác giả, Tên cơ quan của (các) tác giả, Tóm tắt (tiếng Việt, tiếng Anh), Từ khóa, Nội dung báo cáo, Lời cảm ơn (nếu có), Tài liệu tham khảo.

- Báo cáo viết bằng tiếng Việt giới hạn trong khoảng 5-7 trang khổ A4, phông chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13, giãn dòng 13,5 pt, file .doc. Tiêu đề báo cáo viết bằng chữ in thường. Dưới tiêu đề ghi rõ các thông tin về tác giả bao gồm: họ tên (chữ in hoa, có dấu), chức danh khoa học, đơn vị công tác, điện thoại, email.

- Tài liệu tham khảo: đánh số đặt trong ngoặc vuông ([...]) theo thứ tự xuất hiện trong báo cáo và trong danh mục Tài liệu tham khảo.

- Đối với tài liệu là bài báo trong tạp chí: Tên tác giả, Tên bài báo, Tên tạp chí, Tập, Năm xuất bản, Trang của bài báo.

- Đối với các tài liệu là sách: Tên tác giả, Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Năm xuất bản.

 1. Báo cáo dưới dạng poster: Báo cáo viết bằng tiếng Việt giới hạn trong 01 trang khổ A0 (841mm x 1189mm). Các tác giả chủ động lựa chọn bố cục, màu sắc, phông chữ, cỡ chữ của báo cáo. Tiêu đề báo cáo viết bằng chữ in thường. Dưới tiêu đề ghi rõ các thông tin về tác giả bao gồm:  họ tên, chức danh khoa học, đơn vị công tác, điện thoại, email. 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: PGS. TS. Lâm Quang Đông, Trưởng Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, ĐT: 0913323447, email: volamthudong@gmail.com.

Thông báo này được đăng tải trên website của Trường ĐHNN-ĐHQGHN http://ulis.vnu.edu.vn.

            Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các chuyên gia, cán bộ giảng viên và quý vị đại biểu trên toàn quốc.