Chương trình hội thảo Quốc gia 2016

Chương trình

HỘI THẢO QUỐC GIA 2016

“Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ

& quốc tế học tại Việt Nam”

 

Ngày 20/5/2016

  7h45 –  8h15:             Đón tiếp đại biểu & Văn nghệ chào mừng

                                   (Hội trường Vũ Đình Liên – Trường ĐHNN)

  8h15 –  8h20:             Khai mạc hội thảo

  8h20 –  8h30:             Báo cáo đề dẫn (PGS. Ngô Minh Thủy)

  8h45 –  9h45:             Báo cáo phiên toàn thể  

  9h45 – 11h45:            Báo cáo tại các Tiểu ban  (08 tiểu ban) 

12h00 – 13h30:             Tiệc buffet (Công trình khoa Pháp)

13h30 – 15h30:             Báo cáo tại các Tiểu ban (08 tiểu ban)  

15h40 – 16h30:             Phiên tổng kết  (Hội trường Vũ Đình Liên – Trường ĐHNN)

 

CHƯƠNG TRÌNH TIỂU BAN HỘI THẢO QUỐC GIA 2016

 

I. GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ & NGOẠI NGỮ

Tiểu ban 1: (Phòng Hội thảo khoa Pháp)

Chủ trì: PGS. Nguyễn Quang Thuấn & TS. Vũ Hải Hà

Tiểu ban 2: (Phòng họp giáo viên Khoa Pháp)

Chủ trì: PGS. Phạm Ngọc Hàm & TS. Vũ Thị Thanh Nhã

Tiểu ban 3: (Hội trường Vũ Đình Liên - Khoa Pháp)

Chủ trì: PGS. Lê Văn Canh & PGS. Nguyễn Ngọc Lưu Ly

II. LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

Tiểu ban 4: (Hội trường tầng 1 tòa nhà SUNWAH)

GS. Hoàng Văn Vân & TS. Nguyễn Đình Hiền

Tiểu ban 5: (Hội trường tầng 2 – tòa nhà SUNWAH)

Chủ trì: GS.Nguyễn Hòa & TS. Đỗ Thị Thanh Hà

III. VĂN HỌC-VĂN HÓA VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC-VĂN HÓA

Tiểu ban 6: (Phòng 509 – nhà A1)

Chủ trì: GS. Nguyễn Quang & PGS. Trịnh Đức Thái

IV. DỊCH VÀ GIẢNG DẠY DỊCH

Tiểu ban 7: (Phòng 410 – nhà A1)

Chủ trì: PGS. Lê Hùng Tiến & PGS. Đinh Hồng Vân

V. QUỐC TẾ HỌC VÀ GIẢNG DẠY QUỐC TẾ HỌC

Tiểu ban 8:  (Phòng 101 – nhà A3 – Khoa Sau Đại học)

 

Download xem chi tiết

Thời gian tiểu ban

Mục lục kỷ yếu

Kỷ yếu tóm tắt