Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khoá 29

 
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khoá 29
 

 
Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khoá 29.
 
I. Đối tượng đăng ký học: Sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc đang học năm thứ ba, năm thứ tư đại học, cao đẳng (các hệ chính quy, phiên dịch, tại chức, văn bằng 2 hoặc chuyên tu, văn bằng kép, đào tạo từ xa).
 
II. Chương trình đào tạo: Tổng cộng 23 tín chỉ, trong đó có 20 tín chỉ thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm và 3 tín chỉ thực tập sư phạm (thực tập tại chỗ).
 

STT
Môn học
Số tín chỉ
Các môn bắt buộc
18
1
Tâm lý học đại cương
2
2
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
2
3
Giáo dục học đại cương
2
4
Lý luận dạy học
2
5
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD & ĐT
2
6
Lý luận giảng dạy ngoại ngữ
2
7
Kỹ thuật giảng dạy ngoại ngữ
4
8
Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ
2
9
Các môn tự chọn (chọn môn học tuỳ theo chuyên ngành)
2
10
Thực tập sư phạm
3
 
Tổng cộng:
23

 
III. Kinh phí đào tạo:
2.400.000 đ (Đối với chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ).
            1.900.000 đ (Đối với chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)
            Kinh phí nộp 1 lần tại phòng Tài chính-Kế toán,  phòng 205 tầng 2 nhà A1 - khu hiệu bộ, trước khi nộp hồ sơ.
IV. Chứng chỉ: Sinh viên hoàn thành chương trình học, có điểm các học phần đạt từ 5.0 trở lên hoàn thành chương trình thực tập sư phạm, chấp hành đầy đủ quy chế và các quy định của lớp học, không bị kỷ luật từ Cảnh cáo trở lên, được Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 
V. Hồ sơ bao gồm:       1. Đơn xin học (theo mẫu).
2. Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm (có công chứng và kèm theo bản gốc để xuất trình khi nộp hồ sơ) hoặc giấy xác nhận sinh viên.
3. 2 ảnh 3 x 4 cm.
 
* Liên hệ mua và nộp hồ sơ đăng ký học tại:
            Văn phòng Trung tâm Khảo thí và Bồi dưỡng giáo viên, phòng 201 tầng 2 nhà A3 Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội từ ngày 15/ 5/ 2013 đến hết ngày 26/ 6/ 2013. Khai giảng khoá học vào hồi 8h00, ngày 29/ 06/ 2013 tại tầng 2 nhà B2 Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 04-3.7548040-227 hoặc 0983290572./.