Kết quả tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2015

 

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH HỆ VLVH NĂM 2015

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hệ VLVH ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/ QĐ-BGDĐH ngày 25.11.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học tại chức ngày 17,18/10/2015;

Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2015 quyết định điểm trúng tuyển như sau:

 

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Đối tượng dự thi

Điểm trúng tuyển

Số lượng trúng tuyển

Tiếng Anh

Văn bằng 2 VLVH

164

Người đã tốt nghiệp ĐH

12.0

159

Tiếng Trung

Văn bằng 2 VLVH

22

Người đã tốt nghiệp ĐH

16.0

22

Tiếng Nhật

Văn bằng 2 VLVH

23

Người đã tốt nghiệp ĐH

14.5

23

Tiếng Anh

Đại học VLVH từ A

60

Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

16.5

 

58

Tiếng Trung

Đại học VLVH từ A

06

Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

18.0

06

Tiếng Nhật

Đại học VLVH từ A

23

Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

16.0

22

 

Ghi chú:

  1. Điểm xét tuyển hệ VB2 là tổng điểm thi của 2 môn thi (môn Ngoại ngữ hệ số 2) cộng điểm ưu tiên.
  2. Điểm xét tuyển hệ ĐH VLVH là tổng điểm thi của 3 môn thi (môn Ngoại ngữ hệ số 2) cộng điểm ưu tiên.
  3. Nguyên tắc xét tuyển:Lấy theo điểm thi từ cao xuống thấp đến điểm chuẩn x ác định của từng ngành đào tạo, trong đó không có môn thi nào bị điểm 0.0.

 

Xem danh sách trúng tuyển tại đây >>>