Lịch thi và danh sách phòng thi CLC QH.2016

Đối với sinh viên khoa SPTA và sinh viên các khoa khác thi tiếng Anh: 

1. Sáng thứ 7 (27/08/2016): Thi Nghe (50p) - Đọc (60p) - Viết (40p) - IQ (40p) : Sinh viên tập trung lúc 7h00 tại Phòng thi nhà B2.

 

2. Chiều thứ 7 (27/08/2016) : Thi Nói. Sinh viên tập trung theo thời gian như sau:

                                           Phòng thi số 1, 2, 4,: sinh viên tập trung lúc 13h00 tại P208, HT5, HT6

                                           Phòng thi số 3, 5, 6: sinh viên tập trung lúc 14h00 tại P208, HT 5, HT6

 

3. Danh sách: xem tại đây>>

 

Lưu ý:   - Sinh viên thi tiếng Anh vào các khoa Nhật, Trung, Pháp KHÔNG phải làm bài thi IQ.

             - Sinh viên thi bằng tiếng Anh vào các khoa Nhật, Trung, Pháp thi tại phòng thi số 5 (HT12-B2), phòng thi số 6 (HT13-B2).

 

Đối với sinh viên khoa NN&VH Nhật Bản thi bằng tiếng Nhật:

 
1. Sáng thứ 7 (27/08/2016): Thi Nghe - Đọc - Viết: Sinh viên tập trung lúc 7h30 tại Phòng thi 301 nhà B2.
2Thi Nói. Sinh viên thi Nói sau khi két thúc thi viết tại phòng 301 B2

3. Danh sách: xem tại đây>> 

 

Đối với sinh viên khoa NN&VH Pháp thi bằng tiếng Pháp:

Danh sách: xem tại đây>>

 

Đối với sinh viên khoa NN&VH Trung Quốc thi bằng tiếng Trung:

Danh sách: xem tại đây>>