Quyết định về việc tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy ngày 15 tháng 12 năm 2016

Quyết định về việc tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy ngày 15 tháng 12 năm 2016

 


Danh sách thi một số học phần chung Học kỳ I 2016-2017 (cập nhật ngày 13/12/2016)

Danh sách thi các môn Tiếng Việt thực hành, Tư tưởng Hồ Chí Minh, và Đường lối CM của ĐCSVN

 


Danh sách thi một số học phần chung Học kỳ I 2016-2017 (tiếp)

Lịch thi các môn Nguyên lý 1, Toán kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Nhập môn Việt ngữ học, Giáo dục học

 


Danh sách thi một số học phần chung Học kỳ I 2016-2017

Thông báo Danh sách thi 07 học phần chung học kỳ I 2016-2017

 


Kết quả thi tuyển hệ chất lượng cao năm 2016 (Đợt 1 & Đợt 2)

Trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố kết quả thi tuyển hệ chất lượng cao năm 2016. Sinh viên dùng họ tên hoặc mã số sinh viên để tra cứu.


Tra cứu mã số sinh viên cho tân sinh viên khóa QH.2016 nhập học đợt 2

Trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố thông tin mã sinh viên và lớp học cho sinh viên khóa QH.2016. Sinh viên dùng họ tên hoặc số báo danh để tra cứu.


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content