Kết quả thống kê cộng dồn đăng ký tuyển sinh đại học đợt 2/2016 tính đến 17h00 ngày 25/08/2016

 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố số liệu thống kê danh sách đăng ký tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2016 vào trường như sau:

-  Nghành Sư phạm tiếng Anh xem tại đây >>> 

-  Nghành Sư phạm tiếng Nga xem tại đây >>> 

-  Nghành Sư phạm tiếng Pháp xem tại đây >>> 

-  Nghành Ngôn ngữ Anh xem tại đây >>> 

-  Nghành Ngôn ngữ Nga xem tại đây >>> 

-  Nghành Ngôn ngữ Pháp xem tại đây >>> 

-  Nghành Ngôn ngữ Trung xem tại đây >>> 

-  Nghành Ngôn ngữ Đức xem tại đây >>> 

-  Nghành Ngôn ngữ Nhật xem tại đây >>> 

-  Nghành Ngôn ngữ Hàn xem tại đây >>>