Danh sách thi một số học phần chung Học kỳ I 2016-2017

Danh sách thi các học phần

1. Toán cao cấp;

2. Kinh tế tiền tệ ngân hàng;

3. Nhập môn khoa học du lịch;

4. Logic;

5. Lịch sử văn minh thế giới (tiếng Việt);

6. Cảm thụ nghệ thuật;

7. Nguyên lí 2.

 

Xem danh sách chi tiết tại đây>>