Danh sách thi một số học phần chung Học kỳ I 2016-2017 (tiếp)

Lịch thi các môn Nguyên lý 1, Toán kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Nhập môn Việt ngữ học, Giáo dục học

 

Xem danh sách thi chi tiết tại đây>>