TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016

Năm 2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh đào tạo thạc sỹ các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Đức và tiến sỹ các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc theo hướng dẫn tuyển sinh sau đại học năm 2016 của ĐHQGHN


Học bổng Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và chuyên viên giáo dục phổ thông năm 2015

Phòng Văn hoá – Thông tin (PAS), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm ứng viên Việt Nam phù hợp để đề cử cho các chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và giáo viên/chuyên viên giáo dục phổ thông năm 2015


Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Đức

Thông báo nộp hồ sơ thi hết HP ngoại ngữ cơ bản và CĐR ngoại ngữ sau đại học đợt 2 - 2015 (ngày 21/3/2015)

 Học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN làm thủ tục đăng ký dự thi và gửi hồ sơ trước ngày 28/02/2015


Kết quả kì thi chuẩn đầu ra Sau đại học ngày 26/10/2014

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố kết quả kì thi chuẩn đầu ra Sau đại học theo khung tham chiếu châu Âu ngày 26 tháng 10 năm 2014.


Danh sách phòng thi kì thi hết học phần cơ bản và chuẩn đầu ra ngày 17/11/2015

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố danh sách phòng thi và sơ đồ bố trí phòng thi kì thi hết học phần cơ bản và chuẩn đầu ra ngày 17/11/2015 như sau:


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content