BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHCN 2014-2015

Phòng Khoa học Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ các năm 2013 - 2014 - 2015 như sau:

Download xem chi tiết tại đây


TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TIẾNG NHẬT

 [CÔNG TY CP NHỰA OPEC – www.opec.vn] Công ty chúng tôi muốn tuyển dụng nhân sự cho vị trí Chuyên viên Kinh doanh Ban Bao Bì thị trường Nhật


Danh mục đề tài / dự án cấp ĐHQG (đặc biệt) đang thực hiện trong năm 2009

Phòng Khoa học - Công nghệ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo danh mục đề tài/dự án cấp Đại học Quốc gia (đặc biệt), đang thực hiện trong năm 2009

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
ĐANG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009 - Đề tài cấp ĐHQGHN (đặc biệt)

Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content