Danh mục đề tài / dự án cấp ĐHQG (đặc biệt) đang thực hiện trong năm 2009

 

 
TT
Tên đề tài/Mã số
Chủ trì
Th. g thực hiện theo hợp đồng
Bắt đầu
Kết thúc
1.  
Nghiên cứu động cơ thành đạt nghề nghiệp của SV trường ĐHNN - ĐHQGHN/QG.09.39
TS Đặng Văn Cúc
3.2009
3.2011
2.  
Chữ Hán với triết lý nhân sinh của người Trung Quốc/ QG.09.40
TS Phạm Ngọc Hàm
3.2009
3.2011
3.  
NC đặc điểm của các đơn vị ngôn ngữ trong văn bản công văn sự vụ tiếng Nga và tiếng Việt trên bình diện đối chiếu/QG.09.41
TS L­ưu Bá Minh
3.2009
3.2011
4.  
Thực trạng giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao chất l­ợng giảng dạy (nhìn từ góc độ triết học ngôn ngữ của nhóm bakhtin/QG.09.42
TS Ngô Minh thuỷ
3.2009
3.2011
5.  
Xây dựng phần mềm công cụ biên soạn bài luyện kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu tiếng Pháp trên mạng cho sinh viên năm thứ I khoa NN&VH Pháp ĐHNN-ĐHQGHN/ QG.04. 21
Ths Bùi Ngọc Oánh
5/04
5/06
6.  
Khảo sát các hình thức biểu đạt so sánh trong tiếng Hán hiện đại (liên hệ với tiếng Việt nhằm mục đích giảng dạy)/ QG.06.20
TS Nguyễn Hoàng Anh
6/06
06/08
7.  
Nghiên cứu cách diễn đạt giống và một số biểu hiện của sự kỳ thị giới tính trong tiếng Pháp và tiếng Việt/QG.07.41
TS Nguyễn Hữu Thọ
5/07
5/09
8.  
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học kỹ năng đọc tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ/ QG.06.22
TS D­ương Thị Nụ
6/06
06/08

 

Tổng số: 08 đề tài