Thông báo xét tuyển lớp 10 THPT CNN hệ không chuyên năm 2016

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo xét tuyển lớp 10 THPT CNN hệ không chuyên như sau:


Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ năm 2016

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ năm 2016 công bố kết quả tuyển sinh như sau:


KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LỚP 10 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2016

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ năm 2016 công bố kết quả tuyển sinh như sau:


Danh sách phòng thi và số báo danh kì thi tuyển sinh THPT chuyên ngoại ngữ 2016

Thí sinh sử dụng họ tên hoặc số hồ sơ được cấp khi đăng ký để tra cứu số báo danh và phòng thi. Đồng thời kiểm tra thông tin đăng ký để kịp thời cập nhật trước kỳ thi.  


Phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh hệ không chuyên (đợt 2) lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2015

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, không trúng tuyển hệ chuyên, hệ không chuyên (đợt 1), đã thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.


Công nhận trúng tuyển lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ hệ không chuyên năm 2015

Công nhận 233 học sinh trúng tuyển hệ không chuyên lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015:


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content