Kế hoạch cụ thể Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch cụ thể Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

Căn cứ thông báo số 683/TB-ĐHNN ngày 30/7/2015 về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN và Thông báo số 1021/TB-ĐHNN ngày 29/10/2015 về việc dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đối với các cán bộ đang công tác tại Trường, Hiệu trưởng thông báo kế hoạch cụ thể của Lễ kỷ niệm như sau:

I. Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và đón nhận Huận chương Độc lập hạng nhất

1. Địa điểm:    Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN

2.Thời gian:     8h30  thứ Bảy ngày 07/11/2015 (đón khách từ 8h00)

3.Thành phần: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại diện các cơ quan và các Ban, ngành Trung ương, địa phương;  khách mời quốc tế; khách mời Đại học Quốc gia Hà Nội; lãnh đạo Nhà trường các thời kỳ; nguyên Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường các thời kỳ; các cựu giáo chức; đại diện các thế hệ cựu sinh viên; đại diện các đơn vị tài trợ; trưởng đơn vị, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc Trường; trưởng các bộ môn trực thuộc Khoa trong Trường; đại diện sinh viên.

II. Gặp mặt, giao lưu giữa cán bộ, giảng viên và các cựu sinh viên về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (và xem truyền hình trực tiếp Lễ mit tinh trọng thể qua màn hình LED)

1. Địa điểm:    Khu Liên hợp thể thao, Trường ĐHNN - ĐHQGHN

2.Thời gian:     8h30  thứ Bảy ngày 07/11/2015 (đón khách từ 8h00)

3. Thành phần:  Các cán bộ đang công tác tại Trường và các cựu sinh viên không thuộc thành phần ở mục I.

III. Tiệc chiêu đãi

1. Địa điểm:    Khu Liên hợp thể thao, Trường ĐHNN - ĐHQGHN

2.Thời gian:     11h00 thứ Bảy ngày 07/11/2015

3. Thành phần: Toàn thể khách tham dự Lễ kỷ niệm, cựu sinh viên và cán bộ trong toàn Trường.