Danh sách các đơn vị, tổ chức tài trợ hoạt động kỷ niểm 60 năm thành lập Trường

 

Trường THPT Chuyên ngoại ngữ trao tặng 60 triệu VND

Ông Hoàng Văn Nhận Phó Chủ tich CLB Cựu LHSSV Việt nam tại Nhật Bản trao tặng 

BLL Cựu SV khóa 29 Ngành tiếng anh trao tặng 90 triệu VND

BLL Cựu SV khóa 24 Ngành tiếng anh trao tặng 50 triệu VND