TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQG HÀ NỘI KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CLB CỰU LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN JAV, HIỆP HỘI HỖ TRỢ DU HỌC SINH NHẬT BẢN VÀ HIỆP HỘI XÚC TIẾN QUỐC TẾ HÓA NHẬT BẢN JAPI

Ngày 09/09/2016, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội đã có buổi lễ ký thỏa thuận hợp tác 4 bên với CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản - JAV, Hiệp hội hỗ trợ du học sinh Nhật Bản và Hiệp hội Xúc tiến Quốc tế hóa Nhật Bản - JAPI. 

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQG HÀ NỘI KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TRỰC TUYẾN (CUFS) - HÀN QUỐC

Ngày 09/09/2016 vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ Trực tuyến Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Trước đó, vào ngày 08/09/2016, phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Trực tuyến Hàn Quốc - TS. Jang Youn Cho cũng đã có chuyến thăm và làm việc với hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội.


Trao đổi hợp tác với Trường Đại học Greifswald Đức

Buổi làm việc đã thành công tốt đẹp về trao đổi hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giáo viên, sinh viên và học viên cao học.


Thông báo học bổng Erasmus+ của Trường Alexandru Ioan Cuza University of Iasi - Rumani

Học bổng Erasmus+ được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu - dự án dành cho sinh viên du học chuyển tiếp và các giảng viên đi nghiên cứu


Cơ hội nhận học bổng dành cho cán bộ giảng dạy từ tổ chức United Board

Chương trình học bổng nghiên cứu Fellows Program 01 năm và học bổng Faculty Scholarship Program của United Board 02 năm cho khóa học Thạc sỹ và 04 năm cho khóa học Tiến sỹ.


Đăng ký dự tuyển học bổng United Board

Chương trình học bổng nghiên cứu Fellows Program và học bổng Faculty Scholarship Program của United Board năm học 2016 – 2017 dành cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content