Danh mục đề tài NCKH cấp trường năm 2000 - 2001

 

 TT
Tên đề tài
Mã số
Chủ trì
Nội dung nghiên cứu
1.        
Cấu trúc và phương pháp tiến hành giờ học ngoại ngữ ở trường phổ thông Việt Nam
N00-01
Lê Thu Thuỷ
Xem xét các vấn đề về cấu trúc và phương pháp tiến hành giờ học ngoại ngữ ở trường phổ thông Việt Nam dưới góc độ giao tiếp-cá thể hoá
2.        
Những tiếp xúc ngôn ngữ Anh-Nga
N00-02
Nguyễn Lai
 
 
 
-Tiếp xúc ngôn ngữ Anh-Nga qua các giai đoạn
-Giao thoa ngôn ngữ
-Ứng dụng trong giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên năm 3-4
3.        
Từ xưng hô và cách xưng hô trong gia tộc người Hàn quốc
 
N00-03
Hoàng Thị Yến
- Khảo sát các loại từ xưng hô trong tiếng Hàn nói chung và trong gia tộc người Hán nói riêng
- Ý nghĩa và cách dùng của loại từ xưng hô
- Mối quan hệ của nó với các yếu tố văn hoá truyền thống của dân tộc Hàn
4.        
Dạy-học giới từ tiếng Nga theo quan điểm lôgic-ngữ nghĩa (có so sánh với giới từ tiếng Anh)
 
N00-04
Khoa Hiệp Vụ
- Ý nghĩa, cách sử dụng và những đặc biệt của giới từ tiếng Nga từ góc độ lôgic-ngữ nghĩa
- Thực tiễn dạy-học giới từ tiếng Nga. Những điểm lưu ý. So sánh với tiếng Anh
- Phương hướng nâng cao hiệu quả trong dạy-học giới từ tiếng Nga
5.        
Những vấn đề về giáo trình, dạy-học môn Viết cho sinh viên năm thứ nhất khoa Nga
N00-05
Nguyễn Thị Nhân
- Chỉnh lý, biên soạn lại giáo trình môn Viết
- Các thủ thuật, phương pháp dạy-học môn viết
6.        
Những vấn đề về giáo trình, dạy-học môn Nói cho sinh viên năm thứ nhất khoa Nga
N00-06
Lê Thiếu Ngân
-Chỉnh lý, biên soạn lại giáo trình môn Nói
-Các thủ thuật, phương pháp dạy-học môn Nói
7.        
Một số yếu tố văn hoá cơ bản trong việc giảng dạy văn học cho sinh viên chuyên ngữ.
N00-07
Nguyễn Thị Minh
Xem xét các yếu tố văn hoá cơ bản trong nội dung chương trình văn học Anh dùng cho SV khoa Anh.
8.        
NC chuẩn kiểm tra môn Ngữ âm-Âm vị học của SV khoa Anh
N00-08
Hà Cẩm Tâm
Nghiên cứu các sách giáo khoa nước ngoài, xác định cấp độ kiểm tra-đánh giá. Đối chiếu nội dung chương trình và sách giáo khoa đang sử dụng, xây dựng khung và chuẩn đánh giá
9.        
Khảo sát, phát hiện những khó khăn của sinh viên dân tộc trong việc học tiếng Anh và đề xuất hướng giải quyết khó khăn
N00-09
Kim Văn Tất
Điều tra khảo sát tìm ra những khó khăn chung nhất cho việc học môn thực hành tiếng. Đề ra những phương hướng giải quyết.
10.    
So sánh cấu trúc câu tồn tại tiếng Hán và tiếng Việt
N00-10
Nguyễn Hoàng Anh
Miêu tả cấu trúc, so sánh Hán-Việt
11.    
Yếu tố văn hoá trong giảng dạy tiếng Hán ở giai đoạn cơ sở
N00-11
Đỗ Thị
Thanh Huyền
 
Nghiên cứu tổng kết những yếu tố văn hoá đặc sắc trong quá trình học tập và giảng dạy tiéng Trung Quốc g.đ cơ sở
12.    
Ngữ pháp căn bản tiếng Nhật
N00-12
Vũ Tiến Thịnh
Miêu tả hệ thống Ngữ pháp tiếng Nhật bằng tiếng Việt
13.    
Nét "sầu" trong thơ Đỗ Phủ
N00-13
Phạm Ngọc Hàm
Thơ và thi sĩ (Đỗ Phủ) trong đó nhấn mạnh đến yếu tố buồn.
14.    
Phương pháp dạy thực hành Dịch cho SV đại học chuyên ngữ
N00-14
Nguyễn Văn Đổng
Nghiên cứu phương pháp giảng dạy bộ môn và những đề xuất về GHP bộ môn TH dịch
15.    
Một số vấn đề về dạy-học kỹ năng khẩu ngữ
N00-15
Nguyễn Thị Len
Phương pháp dạy và học kỹ năng nói tiếng Hán
16.    
Đối chiếu hệ thống âm vị phụ âm Hán-Việt
N00-16
Nguyễn
Thanh Thảo
Nghiên cứu hệ thống phụ âm
17.   .
NC sự sử dụng ở bình diện từ vựng-ngữ nghĩa các vietnamizm trong các văn bản tiếng Nga
 
 
 
 
N00-17
Nguyễn Thị Hoài Nhân
- Các cứ liệu về tần số sử dụng vietnamizm
- Phân tích các vietnamizm theo mức độ sử dụng và mức độ nắm vững nghĩa trong các văn bản
- Sự sử dụng các vietnamizm có và không có tương đương trong tiếng Nga
- Sự sử dụng các vietnamizm về mặt ngữ nghĩa
- Những khuyến nghị để làm chính xác hoá ngữ nghĩa của một số vietnamizm đã được sử dụng trong các văn bản tiếng Nga
18.    
Công nghệ thông tin với việc phát triển kỹ năng Nghe-hiểu tiếng Pháp
N00-18
Bùi Ngọc Oánh
Phân tích đánh giá một số phần mềm phát triển Nghe-hiểu tiếng Pháp
Đề ra phương hướng khắc phục những điểm yếu
19.    
Nhóm động từ trao đổi thông tin với ý nghĩa bàn bạc trong tiếng Nga và các phương thức biểu đạt trong tiếng Việt
 
 
N00-19
Lưu Bá Minh
- Các đặc trưng cấu trúc-ngữ nghĩa của các động từ thông tin với ý nghĩa bàn bạc
- Các đặc trưng từ vựng-cú pháp, các quy luật hành chức của các động từ nêu trên trong lời nói (trong chu cảnh cú pháp).
- So sánh đối chiếu với tiếng Việt, đưa ra các phương thức biểu đạt trong tiếng Việt.
20.    
Mô hình công tác Giáo dục thể chất trong trường Đại học phù hợp với sự phát triển của thời đại
N00-20
Ngô Thế Dân
- NC mô hình về công tác GDTC ở trường học một số nước trong khu vực và thế giới .
- Điều kiện của trường có thể áp dụng mô hình mới (so vói cái cũ đang áp dụng).
- Tiến hành thực nghiệm.
21.    
Nâng cao chất lượng dạy-học môn Tâm lý học theo hướng đổi mới nội dung, gắn chặt hơn nữa với thực tiễn hiện nay của trường ĐHNN-ĐHQGHN
N00-21
Nguyễn Hữu Nghị
-Tìm hiểu thực trạng việc học Tâm lý học của SV ngoại ngữ
- Những đề xuất để nâng cao chất lượng dạy-học Tâm lý học
22.    
Nhận thức và nguyện vọng của sinh viên trường ĐHNN-ĐHQGHN về quy trình đào tạo theo chế độ học phần
N00-22
Đặng thị Lan
- Phân tích những nội dung cơ bản của QTĐT theo chế độ học phần trong xu thế đổi mới giáo dục đại học, đặc điểm hoạt động của SV
- Tìm hiểu thực trạng nhận thức, nguyện vọng của SV về chế độ học phần
23.    
"Luyện tập thực hành" trong quá trình giảng dạy môn Giáo dục học tại trường ĐHNN-ĐHQGHN.
N00-23
Đào Thị
Cẩm Nhung
- Khảo sát thực trạng vấn đề luyện tập-Thực tập
- Đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy
24.    
Đời sống tinh thần của sinh viên trường ĐHNN-ĐHQGHN - thực trạng và một số giải pháp
N00-24
Nguyễn Như Thơ
- Khảo sát thực trạng đời sống tinh thần của sinh viên.
- Đề xuất một số giải pháp xây dựng đời sống tinh thần cho SV
25.    
Tìm hiểu chức năng cơ bản của gia đình ở Hà Nội trong thời kỳ đổi mới
N00-25
Trịnh Thị Hồng
- Chức năng cơ bản của gia đình.
- Vị trí vai trò của gia đình đối với việc thực hiện nhiệm vụ của công cuộc đổi mới.
- Việc thực hiện chức năng gia đình ở nước ta.
26.    
Tình hình chính trị tư tưởng của sinh viên trường ĐHNN-ĐHQGHN - Thực trạng và giải pháp
N00-26
Vũ Xuân Kính
Nghiên cứu thực trạng tư tưởng chính trị của SV
Đề xuất giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng của SV trường ĐHNN-ĐHQGHN.
27.    
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và phục vụ đào tạo tại trường ĐHNN-ĐHQGHN.
N00-27
Ngô Thị Thảo
- Nghiên cứu và áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và phục vụ đào tạo tại trường ĐHNN-ĐHQGHN.
- Đưa ra những biện pháp và các giải pháp để nâng cao việc khai thác khả năng trợ giúp của CNTT trong công tác quản lý và phục vụ đào tạo của trường.
- Đưa ra những kiến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng và khai thác triệt để hệ thống máy vi tính tại trường
28.    
Nghiên cứu nội dung, phương pháp dạy môn tiếng giai đoạn 1 - Đại học tại chức tiếng Anh. Thực trạng và đề xuất.
N00-28
Nguyễn Văn Vân
Khảo sát nội dung, môi trường và phương pháp đang giảng dạy, đối chiếu với mục tiêu đào tạo, nhu cầu công việc sau khi ra trường, đối chiếu với kết quả NC về biên soạn giáo trình và các Phương pháp giảng dạy của các tác giả tiêu biểu trong và ngoài nước. Từ đó đưa ra các đề xuất điều chỉnh về nội dung và phương pháp giảng dạy
29.    
Nghiên cứu về thể lực của học sinh lớp 10 PTCN (tuổi 15) (So với SV năm thứ nhất (tuổi 18) của 5 trường ĐH, CĐ. Nghiên cứu tình trạng cận thị của học sinh lớp 10 PTCN (tỷ lệ nông thôn, miền núi, thành phố)
N00-29
Đồng Thị Bằng
 
 
Nghiên cứu tình hình phát triển thể lực của HS lớp 10 PTCN, NC tình trạng cận thị của HS lớp 10 PTCN.
Nghiên cứu các tài liệu về mắt trong và ngoài nước
 
30.    
Phân tích kết quả thi/kiểm tra các môn thực hành ngoại ngữ trong công nghệ kiểm tra-đánh giá năng lực ngoại ngữ
N00-30
Vũ Văn Phúc
Trên cơ sở khoa học của quy trình phân tích kết quả các tiểu mục thi và kiểm tra tiến hành điêù tra, phân tích, tổng hợp, đưa ra các giả thiết và kết luận
31.    
Dạy lý thuyết ngữ âm tiếng Anh theo phương hướng lấy người học làm trung tâm
N00-31
Nguyễn Thị Hồng
Đề tài đề cập tới phương hướng giảng dạy bộ môn mới: lấy người học làm trung tâm.
 
32.    
Phân tích lỗi trong Dịch giữa tiếng Anh và tiếng Việt từ góc độ văn hoá-ngôn ngữ
N00-32
Nguyễn Phương Sửu
 
 
33.    
Tìm hiểu những sắc thái văn hoá trong ngôn ngữ không lời của người Việt
N00-33
Trần Thị Nga
- Tìm hiểu những sắc thái văn hoá trong ngôn ngữ không lời của người Việt
- Vài nét đối chiếu với tiếng Nga, Anh
34.    
Sự chuyển đổi vị thế của phụ nữ Việt Nam nhìn từ góc độ văn hoá
 
N00-34
Phan Hồng Liên
- Vị thế người PNVN trong gia đìng và xã hội
- Sức vươn lên của người PNVN ngày nay đang khẳng định một nét đẹp của nền văn hoá mới
35.    
Văn hoá ẩm thực VN trong sự đối sánh với văn hoá ẩm thực Trung Hoa và Pháp
 
N00-35
Lê Thị
Tuyết Hạnh
 
Bản sắc văn hoá VN qua văn hoá ẩm thực trong sự đối sánh với văn hoá ẩm thực Trung Hoa và Pháp trong sự chi phối văn hoá của các nền văn hoá này để thấy được mối quan hệ giữa tổng thể và bộ phận trong văn hoá