Danh mục đề tài NCKH cấp trường năm 2001 - 2002

TT
Tên đề tài
 
Mã số
Chủ trì (học hàm, học vị)
Nội dung nghiên cứu
1.       
Một số khác biệt về giao thoa văn hoá trong cách thức đề nghị và từ chối giữa tiếng Anh và tiếng Việt
N-01-01
Th.s
Đỗ
Mai Thanh
 
 
- Những cách thức từ chối và đề nghị tiếng Anh và tiếng Việt
- Những khác biệt và những tương đồng
- Những khác biệt về giao thoa văn hoá
2.       
Xây dựng phương pháp giảng dạy các kỹ năng thực hành tiếng Anh cho sinh viên các lớp Cử tuyển
N-01-02
Th.s
Kim Văn Tất
 
- Thực trạng sinh viên các lớp Cử tuyển
- Phương pháp áp dụng từ trước đến nay- phương pháp tối ưu đối với hệ sinh viên đặc thù này
3.       
Cải tiến phương pháp dạy Đọc-hiểu tiếng Anh năm thứ 3 theo đường hướng lấy người học làm trung tâm
N-01-03
NCS.
Phạm Đăng Bình
 
- Nguyên lý dạy và học theo phương châm lấy người học làm trung tâm
- áp dụng vào dạy Đọc-hiểu (kỹ năng) tiếng Anh
- Tiến tới phương pháp tối ưu
4.       
Vai trò của hoạt động ngoại khoá trong việc nâng cao các kỹ năng Nghe, Nói đối với sinh viên năm thứ nhất khoa Anh
N-01-04
Th.s
Trần
Thị Thanh
 
- Yêu cầu nâng cao kỹ năng Nghe, Nói của sinh viên năm thứ Nhất hiện nay.
- Hoạt động ngoại khoá nhằm thúc đẩy 2 kỹ năng này
5.       
Đường hướng phái sinh của Âm vị học tạo sinh và việc nghiên cứu một số vấn đề âm vị học tiếng Anh đương đại
N-01-05
TS.
Võ Đại Quang
Tìm hiểu các loại hình cấu trúc am vị học trong tiếng Anh dựa vào đường hướng nghiên cứu phái sinh. Hệ thống hoá các quá trình và kiểu loại biến đổi âm vị học trong tiếng Anh.
6.       
Bước đầu tìm hiểu về ý nghĩa đất nước học trong một số từ ngữ tiếng Hán chỉ bộ phận cơ thể
N-01-06
GV.
Cầm Tú Tài
Bổ sung một số kiến thức về ngôn ngữ đất nước học trong tiếng Hán
7.       
Một số vấn đề về chỉnh lý giáo trình dịch hiện có tại khoa Trung (giáo trình dịch xuôi, dịch ngược năm thứ 3 và 4)
N-01-07
GVC.
Nguyễn Văn Đổng
Chuẩn hoá tài liệu dạy và thống nhất phương pháp dạy trong bộ môn Dịch của khoa trung
8.       
So sánh cách viết một luận văn trong tiếng Nhật, Anh, Nga và tiếng Việt
N-01-08
Th. s
Ngô Minh Thuỷ
- Cơ sở lý luận của PP viết luận văn
- Sự giống và khác nhau trong cách viết một luận văn trong tiếng Nhật, Anh, Nga
9.       
Nghiên cứu phân tích hoạt động lời nói trong lớp học tiếng Pháp ở trường ĐHNN-ĐHQGHN
N-01-09
Th.s
Đỗ
Kim Hạnh
Nghiên cứu đặc trưng hoạt động lời nói như một công cụ giao tiếp hay diễn đạt
10.  
Phương pháp dạy văn hoá trong giảng dạy ngoại ngữ
N-01-10
Th.s
Nguyễn
Phi Nga
Phân tích các khía cạnh văn hoá trong phương pháp giảng dạy tiếng Pháp
11.  
Nghiên cứu cấu trúc tiểu thuyết của Malraux
N-01-11
Th.s
Nguyễn
Thị Huyền
Nghiên cứu đặc trưng của tiểu thuyết văn học qua tác phẩm của Malraux
12.  
Kỹ thuật Đọc-hiểu tiếng nước ngoài và những ứng dụng vào việc giảng dạy tiếng Pháp ở Việt Nam
N-01-12
NCS.
Phạm Quang Trường
 
- Cơ sở lý luận của hoạt động đọc-hiểu
- Phương pháp đọc tích cực áp dụng trên các loại hình văn bản tiếng Pháp ở Việt Nam
13.  
Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc kiểm tra đánh giá dạy kỹ năng Đọc-hiểu cho sinh viên chuyên ngữ tiếng Nga ở Việt Nam
N-01-13
Th.s
Nguyễn Thanh Xuân
 
Xem xét cơ sở lý luận của việc kiểm tra đánh giá kỹ năng Đọc-hiểu trong quá trình dạy-học ngoại ngữ
14.  
Nghiên cứu quá trình dạy Đọc-hiểu dưới góc độ giao tiếp cho sinh viên khoa Nga giai đoạn đầu
N-01-14
Th.s
Phạm Diễm Thanh
Xem xét yếu tố giao tiếp trong quá trình dạy Đọc-hiểu tiếng Nga cho sinh viên giai đoạn đầu
15.  
Về việc sử dụng trực quan trong dạy từ vựng tiếng Nga cho sinh viên chuyên ngữ
N-01-15
Th.s
Nguyễn Thị Hạnh Phúc
Xem xét vai trò, tác dụng của trực quan trong việc nắm từ vựng tiếng Nga
16.  
Nghiên cứu vai trò của hệ thống bài tập ngữ pháp trong quá trình hình thành kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ
N-01-16
GVC.
Nguyễn
Ngọc Bích
 
Xem xét vai trò quan trọng của hệ thống bài tập ngữ pháp trong quá trình hình thành kỹ năng sử dụng ngôn ngữ
 
17.  
Những đặc điểm cơ bản của bình diện nội dung dạy-học ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngữ
N-01-17
TS.
Vũ Quốc Thái
 
Xem xét bình diện nội dung dạy-học ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngữ
18.    
NC sử dụng các đặc ngữ có nguồn gốc tiếng Việt (vietnamizm) trong các văn bản tiếng Nga trên bình diện ngữ pháp và cấu tạo từ
N-01-18
TS.
Nguyễn Thị Hoài Nhân
NC sự hành chức của các đặc ngữ xét trên bình diện:
 - Hình thái học tiếng Nga (các phạm trù giống, số, cách)
- Cú pháp học tiếng Nga
- Bình diện cấu tạo từ tiếng Nga
19.  
Nghiên cứu phương pháp khai thác phần mềm ABC Chinese dạy phát âm và chữ viết tiếng Trung Quốc cho sinh viên khoa Trung năm thứ 1
N-01-19
Th.s Trần Thị Tuyết
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát âm và chữ viết cho sinh viên khoa Trung năm thứ 1
- Nghiên cứu phương pháp khai thác và tận dụng tối đa sự hỗ trợ của phần mềm ABC Chinese cho việc dạy phát âm và chữ viết tiếng Trung Quốc
20.  
Khai thác Internet để dạy môn đọc hiểu cho sinh viên lớp cử nhân tài năng khoa Anh năm thứ 1
N- 01-20
CN
Vũ Huy Tâm
- Thu thập và xử lý nguồn tư liệu trên Internet cho việc giảng dạy môn đọc hiểu
- Phương pháp khai thác các tư liệu trên Internet cho môn đọc hiểu
- Phương pháp giảng dạy môn đọc hiểu có sử dụng Internet
21.  
Sử dụng VIDEO nhằm phát triển kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên năm thứ 1 khoa Anh hệ cử nhân chất lượng cao
N-01-21
CN Nguyễn Thị Lan Hường
- Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong đó có video trong giảng daỵ ngoại ngữ ở trường ĐHNN-ĐHQGHN
- NC phương pháp sử dụng video vào việc dạy kỹ năng nghe hiểu
22.    
Đào tạo ngoại ngữ từ xa ở Việt Nam: Thực trạng và xu hướng phát triển trong thập niên đầu thế kỷ XXI
N-01-22
Th.s
Hà Văn Lợi
- Tìm hiểu về thực trạng đào tạo ngoại ngữ bằng loại hình đào tạo từ xa tại Việt Nam và thế giới
- Các chính sách của Đảng và nhà nước về loại hình đào tạo này
- Những dự báo và xu hướng phất triển trong thập niên đầu thế kỷ XXI
23.    
Phương pháp dạy kỹ năng Viết (tiếng Anh) cho học sinh chuyên ngữ
N-01-23
Th.s
Nguyễn Thị Chi
Lý thuyết và các bài luyện Viết ở 3 cấp độ: viết câu, viết đoạn, viết bài tiếng Anh
24.    
Trang phục trong giờ tập luyện môn Giáo dục thể chất
N-01-24
GVC.
Nguyễn Thị Khê
 
- Tầm quan trọng của trang phục trong tập luyện
- Thực trạng trang phục của sinh viên hiện nay
- Đề xuất trang phục tập luyện
25.  
Vai trò của đội ngũ công nhân các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước ở Hà Nội trong thời kỳ đổi mới
N-01-25
Th.s
Trịnh Thị Hồng
- Vai trò của giai cấp công nhân trong cách mạng XHCN
- Thực trạng đội ngũ công nhân và những vấn đề đặt ra
- Những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ công nhân công nghiệp Hà Nội
26.  
Nghiên cứu việc sử dụng các mô hình trong đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tin học tại các hội trường.
N-01-26
Th.s
Ngô Thị Thảo
 
Nghiên cứu và sử dụng các mô hình trợ giúp trong giảng dậy các tiết lý thuyết tại các hội trường của môn tin học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy-học
27.  
NC các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy vi tính trong trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội.
N-01-27
CN
Nguyễn Văn
Chăm
- Hiệu quả sử dụng máy vi tính hiẹn nay
- Các biện pháp nâng cao hiệu xuất sử dụng và khai thác có hiệu quả số lượng máy vi tính được trang bị tại các phòng ban
28.  
Chất duy tình trong truỵện cổ tích Việt Nam (một thành tố của cấu trúc văn hoá Việt Nam)
N-01-28
TS.
Lê Thị
Tuyết Hạnh
- Dùng lý luận văn hoá về đặc trưng VHVN khảo sát các truyện cổ tích Việt Nam như một thành tố văn hoá để thấy các biểu hiện của chất duy tình mang đậm dấu ấn nông nghiệp
- Làm rõ mối quan hệ giữa thành tố văn hoá và văn học
29.  
Âm nhạc dân gian miền Trung Nam Bộ và Tây Nguyên. Một vài ứng dụng như những thành tố văn hoá trong dạy tiếng
N-01-29
GVC.
Trương
Hùng Cường
- Tìm hiểu những nét đặc trưng của âm nhạc dân gian
- Đề xuất một số ứng dụng trong dậy tiếng
 
30.  
Một vài suy nghĩ về phương pháp giảng dạy bộ môn Hội hoạ trong trường ĐHNN - ĐHQG HN
N-01-30
GV.
Tạ Thị Nhàn
Khảo sát thực tế giảng dạy , học tập bộ môn Hội hoạ tại khoa Anh, Pháp, Nga hệ sư phạm năm thứ II