Tổ chức thành công Hội nghị khoa học cấp trường lần thứ 35

Hoạt đng NCKH của Nhà trường đã có những bước triển khai việc đẩy mạnh NCKH theo chuẩn và trình độ quốc tế, các báo cáo tại các hội thảo trong nước và quốc tế, bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành đã tăng lên đáng kể cả về số lượng và chất lượng, riêng năm 2014 đã có 520 giảng viên tham gia NCKH với 160 báo cáo, 74 bài được công bố trên các tạp chí... 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 -2015, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội nghị khoa học lần thứ 35 vào ngày 8/5/2015. Hội nghị Khoa học lần thứ 35 với chủ đề: ”Đổi mới nội dung – Phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá các môn học lý thuyêt theo hướng cập nhật, hiện đại và liên ngành”.

GS,TS. Nguyễn Hòa – Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị, tham dự hội nghị có các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, các NCS, học viên cao học  trong toàn trường, các GS, PGS,TS Khoa học, TS, các thành viên trong Hội đồng khoa học cấp trường, cấp khoa.

 Sau phát biểu khai mạc của GS,TS. Nguyễn Hòa – Hiệu trưởng, Hội nghị đã nghe PGS. Nguyễn Lân Trung Phó Hiệu trưởng Báo cáo Tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ năm học 2014 – 2015 và Kế hoạch nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ năm học 2015 - 2016. Hội nghị Khoa học lần thứ 35 đã thông qua 123 Báo cáo và Công trình NCKH được trình bày tại Hội nghị tại 11 tiểu ban.

Trong năm học 2014 – 2015, hoạt đng NCKH của Nhà trường đã có những bước triển khai việc đẩy mạnh NCKH theo chuẩn và trình độ quốc tế, các báo cáo tại các hội thảo trong nước và quốc tế, bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành đã tăng lên đáng kể cả về số lượng và chất lượng, riêng năm 2014 đã có 520 giảng viên tham gia NCKH với 160 báo cáo, 74 bài được công bố trên các tạp chí, 99% giảng viên trong trường đạt và vượt định mức nhiệm vụ NCKH, trong đó nhiều giảng viên đạt và vượt mức điểm quy định rất cao. Trong năm học 2014 – 2015, trường đã triển khai 07 đề tài KHCN cấp ĐHQG, 20 đề tài cấp Trường, 03 sách chuyên khảo được nghiệm thu,trong đó 02 sách đã được xuất bản.

Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh công tác NCKH và CN với mục tiêu xây dựng Trường đại học Ngoại ngữ thành một trường đại học theo định hướng nghiên cứu với mục tiêu 100% giảng viên tham gia các hoạt động NCKH, 30% giảng viên Thạc sỹ và 80% Tiến sỹ có ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc báo cáo trình bày tại các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, phấn đấu có bài đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế

Tại Hội nghị, GS. Nguyễn Hòa đã trao Giấy khen của Nhà trường cho các tập thể và cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc trong công tác NCKH năm học 2014 -2015, đó là tập thể Khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc; Tổ Bộ môn Ngôn ngữ học Anh – Khoa NN 7 VH các nước nói tiếng Anh; Nhóm ngiên cứu xây dựng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dùng cho người Việt Nam theo khung tham chiếu Châu Âu (VSTEP) và các cá nhân: PGS. Trịnh Đức Thái (Khoa NN & VH Pháp)0, PGS. Võ Đại Quang (Khoa NN & VH các nước nói tiếng Anh; TS. Đỗ Hoàng ngân (Phòng KH& C).

ĐTH