THÔNG BÁO SỐ 2 - HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2017

Tiếp theo thông báo số 1 ngày 09/9/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN xin trân trọng thông báo một số nội dung quan trọng của Hội thảo Khoa học Quốc gia 2017 với chủ đề “Nghiên cứu và Giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” cụ thể như sau:

Download xem chi tiết Thông báo tại đây    

Download xem chi tiết Hướng dẫn viết bài tại đây