“Từ ngữ xưng hô trong tiếng Hán hiện đại (đối chiếu với tiếng Việt)

Xưng hô bao gồm các từ ngữ xưng hô và lối xưng hô là một phần không thể thiếu trong hệ thống từ vựng và trong giao tiếp của bất kì ngôn ngữ nào. Đối với tiếng Hán và tiếng Việt, xưng hô là một trong những đặc điểm nổi bật của hai ngôn ngữ này.


Chữ Hán : Chữ và Nghĩa

 Chữ Hán là một loại văn tự biểu ý chứa đựng nội hàm văn hoá vô cùng sâu sắc. Từ việc phân tích cấu tạo và quá trình phát triển nghĩa của chữ Hán, chúng ta có thể hiểu được thế giới quan, nhân sinh quan cũng như đặc điểm tri nhận, phương thức tư duy của người Trung Quốc


Tiền phụ tố tình thái trong tiếng Việt đối chiếu chuyển dịch sang tiếng Pháp

 Tình thái là một nội dung rất độc đáo trong ngôn ngữ. Hiểu và dịch các phương thức biểu đạt tình thái đòi hỏi nhiều kến thức về ngôn ngữ học và văn hoá văn minh. Phân tích và chuyển dịch “phụ tố tình thái” là một đề tài độc đáo và rất hữu ích


Ngữ cố định có chứa từ chỉ bộ phận cơ thể tiếng Hán trong sự so sánh với tiếng Việt

Ngữ cố định trong tiếng Hán được chia thành nhiều tiểu loại, mỗi loại đều có những đặc trưng cấu trúc riêng, sắc thái nghĩa đa dạng, đặc biệt là nghĩa biểu trưng, so sánh ẩn dụ, thể hiện rõ nét đặc điểm tri nhận, sức liên tưởng phong phú và tính sáng tạo của quần chúng trong...

Lý thuyết lịch sự trong ngôn ngữ học và những đề xuất mới

Cuốn sách chuyên khảo “Lý thuyết lịch sự trong ngôn ngữ học và những đề xuất mới” của tác giả TS. Trịnh Đức Thái, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia viết, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia phát hành, là một cuốn sách hay và có hàm lượng khoa học cao.


Một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt

Ngôn ngữ tải nghĩa. Một trong những loại nghĩa nổi trội được truyền báo trong ngôn ngữ như một công cụ của giao tiếp liên nhân là nghĩa tình thái. Nghĩa tình thái quy chiếu tới các cung bậc khác nhau trong tình cảm và nhận thức của con người. Đây là một địa hạt nghiên cứu phức tạp trong ngôn ngữ học lý luận và ngôn ngữ học ứng dụng. Với sự hiểu biết sâu sắc các vấn đề lý luận của nghĩa học và dụng học hiện đại, với phương pháp nghiên cứu phù hợp, PGS. TS. Võ Đại Quang - tác...

Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content