Danh sách và kết quả thi - Kỳ thi phụ hết học phần TACS2- NVCL QH 2015

Xem/tải kết quả thi tại đây: http://1drv.ms/1ISCoY5