Thông tin kỳ thi hết học phần TACS 3 cho sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 ngày 24.4.2016

- Danh sách phòng thi: xem và tải danh sách tại đây>>

 

- Kế hoạch hỏi thi nói: xem và tải kế hoạch chi tiết tại đây>>